Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020

22.09.2020
Har bedriften din utviklingsprosjekt og trenger økonomisk støtte til å komme igang? Ringerike kommune har fått tilført 1,5 millioner kroner fra Viken fylkeskommune til lokalt næringsliv. Dette er et ekstraordinært kommunalt næringsfond, finansiert fra regjeringens krisepakke fase 3.

Målet er at kommunen ved hjelp av fondet, skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping, basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Lokale bedrifter og næringsaktører kan søke tilskudd, og støtten blir gitt til ulike bedriftsrettede tiltak. Tilskuddet gjelder for 2020. 


Hvem kan søke?


Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører kan søke. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. 


Hva kan det gis tilskudd til?  • Økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer og behov

  • Tiltak som motvirker negative virkninger av korona

  • Tiltak som kan starte raskt, og være gjennomført innen 15. januar 2021


For alle søknader er det en forutsetning at den er innenfor "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av Covid-19-utbruddet". Tiltak som allerede er igangsatt, blir ikke vurdert. 


Søkeprosess


Søknadsfrist er 19. oktober 2020. 


Alle søknader med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn digitalt via Regionforvaltning. Støtteordningen er en offentlig støtte, og regelverket det samme. Den informasjonen det er behov for er oppgitt i søknadsskjemaet. All informasjon som oppgis, er offentlig informasjon. Vi anbefaler å gå gjennom den digitale veilederen for søker før du fyller inn søknadsskjema. 


Digital veileder. 


Ringerike EtablererSenter kan hjelpe deg hvis du trenger veiledning i søkeprosessen. 


Hvor stort er tilskuddet? 


Samlet sum til det ekstraordinære næringsfondet i Ringerike kommune er kr. 1,5 millioner. Hovedregelen er at tilskuddet ikke skal overstige 50% for hvert enkelt tiltaks kapitalbehov, og tilskuddet skal aldri overstige 75%. Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Deler av tilskuddet kan utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i tiltaket. 15% av tilskuddet kan bli utbetalt ved oppstart av tiltaket, hvis det er nødvendig for at prosjektet kan komme igang. 


Hvordan behandles søknadene?


Beslutningen om hvilke prosjekter som får tilskudd, skjer i samarbeid med næringsavdelingen i kommunen og lokale banker. 


Lurer du på noe? 


Kontakt næringssjef i Ringerike kommune Harriet Slaaen, epost: harriet.slaaen@ringerike.kommune.no tel: 902 05 054


 


 

facebook

Siste nytt