Top Image

ByLab og byutvikling

ByLab skal være en nøytral arena for medvirkning, samarbeid, dialog og informasjon knyttet til by- og samfunnsutvikling - både i privat og offentlig regi. ByLab skal stimulere til aktiviteter og fungere som informasjonssenter for beboere og besøkende.

Hønefoss By AS ble etablert som et ideelt aksjeselskap høsten 2022. Formålet med selskapet er å skape aktiviteter og arrangementer som fremmer Hønefoss by som kultur- og handelshovedstad i Hønefossregionen. Selskapet skal jobbe med prosjekter og tiltak som fremmer Hønefoss by sin attraktivitet og omdømme.

Selskapet er ikke basert på medlemsskap - vi er til for alle! 

Hønefoss By sine fokusområder:
  • Planlegge og gjennomføre aktiviteter og arrangementer i byen. Se årshjulaktiviteter her!
  • Samordne og utvikle prosjekter og tiltak i samarbeid med eksisterende aktører
  • Bygge merkevare og omdømme for Hønefoss by
  • Skape nye møteplasser
  • Jobbe med nyetableringer innen kultur og handel
  • Videreutvikle ByLab som en arena for innovasjon og samskaping
  • Markedsføring på digitale flater
  • Drifte gavekortløsningen Hønefosskortet
  • Drifte vinter- og julebelysningen
  • Jobbe med vedtatte prosjekter i Hønefoss by

Selskapets aksjonærer/eiere er Ringerike kommune, Ringerike Næringsforening, Scala Eiendom AS, Tronrud Eiendom AS, XPND AS, Bokvalitet AS, Bjerke & Co Eiendomsselskap AS, Murudalen AS, Merkantilbygg AS, Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss og Kirkens Bymisjon Hønefoss.

Hønefoss By AS holder til på ByLab i Fossveien 1, midt i Hønefoss sentrum. ByLab har åpent tirs-fre mellom kl.10-16. Les mer om ByLab her!
Selskapet har et styre bestående av representanter fra kommunen, næringsforeningen og gårdeierne.

 

Ønsker du å leie ByLab til et arrangement?
ByLab skal være en arena for bred deltakelse og involvering i samfunnsutviklingen i Ringerike.

Lokalet, som ligger sentralt plassert i hjertet av sentrum leies ut til ulike aktiviteter som åpne møter, presentasjoner, foredrag, kurs o.l. både i privat og offentlig regi. Som arrangør sørger du selv for planlegging, innhold og gjennomføring etter avtale med Byverten.

Lån av lokalet i åpningstiden er gratis, men kostnader forbundet med eget opplegg dekkes av arrangør. Dette gjelder eget materiell, personell og eventuell bevertning du vil tilby. Inventar og utstyr som er i lokalet kan disponeres etter avtale. Bruk av lokale utenfor åpningstid avtales særskilt.

Ta kontakt med vår byvert hvis du ønsker mer info. 

Adresse: Fossveien 1, 3510 Hønefoss
Tel: 455 05 333