Viktig samarbeid om utvikling av Hønefoss sentrum

I november 2017 startet vi prosjektet som har fått navnet Erigo, hvor målet er å fylle sentrum med innhold og få en levende by. I første rekke jobbet vi med å få til samarbeid mellom sentrale aktører og å få opp fakta. Hvilke utfordringer står vi ovenfor og hvor skal vi?

Av næringslivet, for næringslivet

Ringerike Næringsforening er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige.

Ringeriksløsningen - vei og bane

Målet med Ringeriksløsningen har vært å få Ringeriksbanen og E16 høyere opp på de besluttende myndigheters agenda ved å fokusere på den betydningen Ringeriksbanen og E16 har som viktige nasjonale samfunnsøkonomiske løsninger.

Av næringslivet, for næringslivet

Aktuelt

Viken fylkeskommune lyser ut 60 millioner til korona-rammede bedrifter

Viken fylkeskommune lyser ut 60 millioner til korona-rammede bedrifter

Nå kan bedrifter i Viken igjen søke om pengestøtte til opplæringstiltak for egne ansatte. Tilskuddsordningen heter Kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BIO), og bedrifter kan få støtte på inntil 700 000 kroner. Midlene skal bidra til at korona-rammede bedrifter med omstillingsbehov skal øke sin kompetanse og samtidig unngå å permittere eller si opp sine ansatte. 

Nå kan du si din mening om hva som skal være de viktigste målene for Ringerike fram mot 2030

Nå kan du si din mening om hva som skal være de viktigste målene for Ringerike fram mot 2030

Hva mener DU er viktigst for at Ringerike skal bli et enda bedre sted å bo, jobbe og besøke i 2030? Hva er det aller viktigst at kommunen i samarbeid med innbyggerne, næringsliv, lag og foreninger prioriterer for å øke både økonomisk og sosial bærekraft og bærekraft for klima og miljø?

Har du lyst til å jobbe med å utvikle noe nytt i vår region?

Har du lyst til å jobbe med å utvikle noe nytt i vår region?

Leder for Luna – Arena for næringsutvikling og vekst. Gjennom et tett samarbeid mellom næringsliv, kommunale myndigheter og Universitetet utvikler vi et kraftsenter for næringsutvikling og vekst i Ringeriksregionen. Vi holder til ved Universitetet i Sørøst – Norge (USN) Campus Ringerike. På kort tid har vi utviklet en arena med rundt 15 personer som jobber sammen for felles mål.

Tyrifjord Golfklubb – lokal stolthet og samfunnsbygger

Tyrifjord Golfklubb – lokal stolthet og samfunnsbygger

Tyrifjord Golfklubb ønsker å ytterligere forsterke sitt samarbeid med næringslivet. Det storslagne golfanlegget på Storøya, hvor Viktor Hovland fortsatt har banerekorden, bidrar til å bygge lokal stolthet. Nærheten til en av landets vakreste golfbaner nevnes stadig som salgsargument i lokale boligannonser.

Hareide: Ringeriksbanen er vinner i revidert nasjonalbudsjett

Hareide: Ringeriksbanen er vinner i revidert nasjonalbudsjett

Det er positivt at Regjeringen nå varsler at den i revidert nasjonalbudsjett for 2021 (RNB) har endelig bestemt at Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) skal overføres til Nye Veier. Vi vil gi Regjeringen ros for dens sterke trykk på denne prosessen.

Aktueltarkiv