Viktig samarbeid om utvikling av Hønefoss sentrum

Byutvikling og regionsutvikling handler om ATTRAKTIVITET – for oss som bor og driver forretningsvirksomhet i byen, for de som besøker oss og de som ønsker å etablere seg her. Ny vei og bane er ikke nok alene til å sikre vekst og utvikling i regionen. Hvis vi som region ikke kan tilby et attraktivt bysentrum, vil vi i fremtiden tape i konkurransen mot andre byer og tettsteder på Østlandet. For at folk og bedrifter skal ønske å etablere seg her, må vi ha en levende by med et spennende innhold. Sagt på en annen måte: Alt henger sammen med alt.

Av næringslivet, for næringslivet

Ringerike Næringsforening (RNF) er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige. RNF jobber med å fremme næringslivets interesser, og å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og jobbe her. Vi er en medlemsorientert, samfunnsbevisst aktør som legger til rette for nettverksbygging gjennom våre møteplasser; frokostmøter, seminarer og konferanser.

Ringeriksløsningen - vei og bane

Målet med Ringeriksløsningen har vært å få Ringeriksbanen og E16 høyere opp på de besluttende myndigheters agenda ved å fokusere på den betydningen Ringeriksbanen og E16 har som viktige nasjonale samfunnsøkonomiske løsninger.

Av næringslivet, for næringslivet

Aktuelt

Konsulentselskapet mm4 tilbyr kompetanseløft innen salgsfaget

Konsulentselskapet mm4 tilbyr kompetanseløft innen salgsfaget

Konsulentselskapet mm4 satser på Ringeriksregionen med nyopprettet distriktskontor i Hønefoss, ledet av Hønefoss-mannen Gudmundur Klemensson. Selskapet, som ble etablert i Skien i 2016, tilbyr kurs og kompetanseheving innen salg og service, i tillegg til konsulent- og rådgivningstjenester innen IT og HR. Tidligere i år inngikk de også partnerskap med selskapet Orgbrain som tilbyr skreddersydde løsninger og plattformer for digitalt styrearbeid.

Norva24 Ringerike Septikservice: Fra lokal gründerånd til internasjonal suksessbedrift

Norva24 Ringerike Septikservice: Fra lokal gründerånd til internasjonal suksessbedrift

Det er i år 60 år siden Jon Johnsrud startet opp med septiktømming med selvbygde tankbiler hjemme på Ask. I 2016 ble den solide gründerbedriften Ringerike Septikservice solgt til Norva 24-konsernet. Som selvstendig aksjeselskap og med sitt opprinnelige navn bevart, er identiteten som Ringeriksbedrift godt ivaretatt også for fremtiden.

Internasjonal talent attraktivitetskampanje

Internasjonal talent attraktivitetskampanje

Osloregionen har sent ut invitasjon til å være med i deres neste internasjonale talent attraktivitetskampanje, de etterlyser bedrifter som trenger software engineers og/eller devops engineers. Kampanjen er gratis å bli med på, og de ønsker å få med bedrifter fra hele regionen. Kjenner du bedrifter som bør bli med, benytt anledningen!

Har din bedrift behov for kompetanseheving av ansatte?

Har din bedrift behov for kompetanseheving av ansatte?

Er din bedrift rammet av covid-19 situasjonen, og har behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene. Alle bedrifter kan søke og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift.

Har du lyst til å være arbeidslivsmentor for en merkantil student ved USN Ringerike?

Har du lyst til å være arbeidslivsmentor for en merkantil student ved USN Ringerike?

Ringerike Næringsforening (RNF), den internasjonale yrkesorganisasjonen Rotary, Econa («Siviløkonomforeningen») og Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har felles fokus på å styrke kontakten og integrasjonen mellom studentene og arbeidslivet på Ringerike. For å forberede studentene på hva som venter dem etter fullførte studier samarbeid vi nok en gang om et årlig arbeidslivsmentorprogram.

Aktueltarkiv