Av næringslivet, for næringslivet

Ringerike Næringsforening (RNF) er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige. RNF jobber med å fremme næringslivets interesser, og å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og jobbe her. Vi er en medlemsorientert, samfunnsbevisst aktør som legger til rette for nettverksbygging gjennom våre møteplasser; frokostmøter, seminarer og konferanser.

Ringeriksløsningen - vei og bane

Målet med Ringeriksløsningen har vært å få Ringeriksbanen og E16 høyere opp på de besluttende myndigheters agenda ved å fokusere på den betydningen Ringeriksbanen og E16 har som viktige nasjonale samfunnsøkonomiske løsninger.

Av næringslivet, for næringslivet

Aktuelt

Høring om oppdeling av Viken

Høring om oppdeling av Viken

Fylkesrådets anbefaling om å oppløse Viken skaper naturlig nok mye debatt, både for og imot forslaget. Det knytter seg stor spenning til de politiske partienes standpunkt, også i næringslivet er det delte meninger. I går deltok vi i Viken fylkestings høring om oppdeling av Viken, hvor RNF på vegne av Næringsalliansen Oslofjord Vest (NOV) holdt en høringsuttalelse. Se den her!

Veien ut av pandemien

Veien ut av pandemien

Landets næringsforeninger har gått sammen og oversendt opprop til Regjeringen i forkant av beslutning om videre tiltak. Se oppropet til Statsminister Jonas Gahr Støre (bilde) og Næringsminister Jan Christian Vestre her.

Medlemsundersøkelse

Medlemsundersøkelse

Ringerike Næringsforening (RNF) skal være en tydelig meningsbærer, pådriver, talerør og samarbeidspartner overfor lokale og sentrale myndigheter. Vi skal skape attraktive møteplasser for våre medlemmer innenfor og på tvers av bransjer, basert på delingskultur, og med fokus på utvikling.

Koronastøtte til næringslivet - fjerde tildeling av kommunal kompensasjonsordning

Koronastøtte til næringslivet - fjerde tildeling av kommunal kompensasjonsordning

Regjeringen har vedtatt å utvide den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter med 500 millioner kroner. Ringerike kommune har mottatt en fjerde tildeling av kommunal kompensasjonsordning pålydende cirka kr 1,8 millioner. I denne runden har departementet kommet med føringer på at bransjer innenfor servering, overnatting og reiseliv skal prioriteres. Det er også gitt føringer på at pengene skal gå til å sikre arbeidsplasser og kompetanse innenfor disse bransjene. Søknadsfristen er 24.01.2021.

Julehilsen fra oss i næringsforeningen

Julehilsen fra oss i næringsforeningen

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og støttespillere!

Aktueltarkiv