Viktig samarbeid om utvikling av Hønefoss sentrum

I november 2017 startet vi prosjektet som har fått navnet Erigo, hvor målet er å fylle sentrum med innhold og få en levende by. I første rekke jobbet vi med å få til samarbeid mellom sentrale aktører og å få opp fakta. Hvilke utfordringer står vi ovenfor og hvor skal vi?

Av næringslivet, for næringslivet

Ringerike Næringsforening er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige.

Ringeriksløsningen - vei og bane

Målet med Ringeriksløsningen har vært å få Ringeriksbanen og E16 høyere opp på de besluttende myndigheters agenda ved å fokusere på den betydningen Ringeriksbanen og E16 har som viktige nasjonale samfunnsøkonomiske løsninger.

Av næringslivet, for næringslivet

Aktuelt

Tyrifjord Golfklubb – lokal stolthet og samfunnsbygger

Tyrifjord Golfklubb – lokal stolthet og samfunnsbygger

Tyrifjord Golfklubb ønsker å ytterligere forsterke sitt samarbeid med næringslivet. Det storslagne golfanlegget på Storøya, hvor Viktor Hovland fortsatt har banerekorden, bidrar til å bygge lokal stolthet. Nærheten til en av landets vakreste golfbaner nevnes stadig som salgsargument i lokale boligannonser.

Hareide: Ringeriksbanen er vinner i revidert nasjonalbudsjett

Hareide: Ringeriksbanen er vinner i revidert nasjonalbudsjett

Det er positivt at Regjeringen nå varsler at den i revidert nasjonalbudsjett for 2021 (RNB) har endelig bestemt at Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) skal overføres til Nye Veier. Vi vil gi Regjeringen ros for dens sterke trykk på denne prosessen.

Nytt klimasenter på Vestern: Lokale bønder gir 13 millioner til Ringerikssamfunnet

Nytt klimasenter på Vestern: Lokale bønder gir 13 millioner til Ringerikssamfunnet

Selskap for Ringerikes Vel ble etablert i 1810, men skiftet senere navn til Norderhov Sogneselskap. Norges eldste aktive bondelag har, tross sin alder, aldri før vært sprekere og «lengre frempå skia» enn hva de er nå. Med andelslandbruk og et banebrytende klimasenter på den nyinnkjøpte Vestern Gård, skal de sette Ringerike på det norske klimakartet.

Når vi støtter hverandre, blir vi sterke sammen

Når vi støtter hverandre, blir vi sterke sammen

Pandemien har gitt oss vår tids største utfordring, og næringslivet kjenner dette på kroppen hver eneste dag. I mange av næringsforeningenes medlemsbedrifter er det unntakstilstand. Mange ledere kjenner på utrygghet, usikkerhet og kanskje også ensomhet.

Trainee Ringerike - spennende karrieremulighet for nyutdannede

Trainee Ringerike - spennende karrieremulighet for nyutdannede

Traineeprogrammet vårt har vært en stor suksess siden det startet opp i 2015, og i år rekrutterer vi kull nummer 7. Fem nye traineer skal rekrutteres og kanskje er det deg eller noen du kjenner vi ser etter? Sammen med lokalt næringsliv og Høgskolen i Sør-Øst Norge søker vi etter Trainees til spennende stillinger, om du ønsker å arbeide i Ringeriksregionen og bli bedre kjent med lokale bedrifter er dette en unik mulighet. Oppstart 1. september.

Aktueltarkiv