Sluttrapport fra forprosjektet Erigo er klar

Sluttrapporten fra vårt forprosjekt om sentrumsutvikling er nå klar og kan lastes ned fra våre nettsider.

Av næringslivet, for næringslivet

Ringerike Næringsforening er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige.

Velkommen til Næringslivets hus

Næringslivets Hus skal være et naturlig samlingspunkt og et sted der hvor næringslivets fellesaktiviteter foregår. RNF jobber for at Næringslivets Hus skal være et symbol- og identitetsskapende hus for næringslivet.

Ringeriksløsningen - vei og bane

Målet med Ringeriksløsningen har vært å få Ringeriksbanen og E16 høyere opp på de besluttende myndigheters agenda ved å fokusere på den betydningen Ringeriksbanen og E16 har som viktige nasjonale samfunnsøkonomiske løsninger.

Av næringslivet, for næringslivet

Aktuelt

Oppsummering av året 2018!

Oppsummering av året 2018!

Vi ønsker å takke alle våre medlemmer og samarbeidspartnere for et godt 2018 ved å oppsummere noe av det året har inneholdt for vår del. 2018 har vært fylt med veldig stor aktivitet hos RNF. Vi opplever at vi har jobbet med viktige ting og vært synlig på mange arenaer.

Kompetanspluss: nye kurs planlegges for 2019

Kompetanspluss: nye kurs planlegges for 2019

KompetanseNorge lyser hvert år ut midler til gratis opplæring i arbeidslivet under paraplyen Kompetansepluss. RNF har sammen med Folkeuniversitetet Sør-Øst hatt samarbeid om kurs for medlemsbedriftene gjennom denne ordningen de siste ti årene. 

Ringeriksmagasinet #3 2018

Ringeriksmagasinet #3 2018

Et nytt Ringeriksmagasin er ute. Les om det nye Gledeshuset og deres bidrag til at byen vår er og blir en kulturby. Du kan også lese om Jørgen Watne Frydnes sitt arbeid med gjenreisningen av Utøya. Dette med mye mer finner du i i denne utgaven av Ringeriksmagasinet.

Presentasjon fra Waterhole Ringerike 21. November-Slik røper kroppsspråket deg

Presentasjon fra Waterhole Ringerike 21. November-Slik røper kroppsspråket deg

Non-verbal kommunikasjon er det ærligste vi kommuniserer og ubevisst kan du si nei med kroppsspråket selv om du egentlig mener ja. Kroppsspråket ditt avslører nemlig hva du egentlig tenker og føler. Når det du sier ikke står i forhold til hva du viser, er det kanskje ikke rart det kan oppstå misforståelser? Her får du presentasjonen fra denne samlingen.

Arbeidslivskriminalitet er en av vår tids største samfunnsutfordringer.

Arbeidslivskriminalitet er en av vår tids største samfunnsutfordringer.

Arbeidslivs kriminalitet er en av vår tids største samfunnsutfordringer. NHO Buskerud, LO Buskerud og EBA BTV inviterer i samarbeid med Skatt-Sør, Sør -Øst politidistrikt, Arbeidstilsynet og A-krimsenteret til konferanse. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie åpner konferansen.

Aktueltarkiv