Les om vårt arbeid med sentrumsutvikling

Sluttrapporten fra vårt forprosjekt om sentrumsutvikling kan lastes ned fra våre nettsider.

Av næringslivet, for næringslivet

Ringerike Næringsforening er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige.

Ringeriksløsningen - vei og bane

Målet med Ringeriksløsningen har vært å få Ringeriksbanen og E16 høyere opp på de besluttende myndigheters agenda ved å fokusere på den betydningen Ringeriksbanen og E16 har som viktige nasjonale samfunnsøkonomiske løsninger.

Av næringslivet, for næringslivet

Aktuelt

Pressemelding: Terje Dahlen ny leder i Ringerike Næringsforening

Terje Dahlen ny leder i Ringerike Næringsforening

Terje Dahlen er tilsatt som ny daglig leder i Ringerike Næringsforening. Terje Dahlen er i dag assisterende rådmann i Ringerike kommune. Han tiltrer stillingen ved årsskiftet når Jan Erik Gjerdbakken går av med pensjon.

Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020

Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020

Har bedriften din utviklingsprosjekt og trenger økonomisk støtte til å komme igang? Ringerike kommune har fått tilført 1,5 millioner kroner fra Viken fylkeskommune til lokalt næringsliv. Dette er et ekstraordinært kommunalt næringsfond, finansiert fra regjeringens krisepakke fase 3.

Har du en god idé – Er du god til å fremføre den? Årets pitchekonkurranse starter nå!

Har du en god idé – Er du god til å fremføre den? Årets pitchekonkurranse starter nå!

Vil du være med å lage Buskeruds beste Pitch? Har du en knallbra idè eller et nytt konsept? Det kan være alt fra lokalmat og opplevelser til design og industri.

Årets Gründer 2020 Ringerike

Årets Gründer 2020 Ringerike

Hvem fortjener tittelen "Årets Gründer 2020 Ringerike"? Nå kan du være med å nominere gründere til årets gründerpris, send oss en epost med hvem du synes fortjener tittelen og en begrunnelse.

Næringslivets studentpakke

Næringslivets studentpakke

I henhold til blant annet Næringspolitisk strategi og Byutviklingsprosjektet Erigo ser vi i RNF viktigheten og nødvendigheten av å aktivt bidra til at studentene ved universitetet og næringslivet i Ringeriksregionen kommer tettere på hverandre. Ved å koble nye ideer og kunnskap til eksisterende kompetanse tidlig, kan vi få ut viktig synergier for vekst og videre utvikling i regionen vår.

Aktueltarkiv