Les om vårt arbeid med sentrumsutvikling

Sluttrapporten fra vårt forprosjekt om sentrumsutvikling kan lastes ned fra våre nettsider.

Av næringslivet, for næringslivet

Ringerike Næringsforening er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige.

Ringeriksløsningen - vei og bane

Målet med Ringeriksløsningen har vært å få Ringeriksbanen og E16 høyere opp på de besluttende myndigheters agenda ved å fokusere på den betydningen Ringeriksbanen og E16 har som viktige nasjonale samfunnsøkonomiske løsninger.

Av næringslivet, for næringslivet

Aktuelt

AVIS bilutleie Hønefoss i Norgestoppen

AVIS bilutleie Hønefoss i Norgestoppen

I 2019 overtok AVIS Hønefoss lisensen til AVIS Innlandet og gikk fra syv til 12 utleiekontorer. Dèt sendte selskapet helt opp i toppsjiktet innen sin bransje. Med utvidelsen kom også behovet for mer plass. Nå er selskapets eier og daglig leder, Asle Fjelldal, på utkikk etter egnet næringstomt for å kunne bygge nytt hovedkontor.

Viken Skog SA kjøper seg opp i Moelven Industrier ASA - benytter seg av forkjøpsretten

Viken Skog SA kjøper seg opp i Moelven Industrier ASA - benytter seg av forkjøpsretten

Hønefoss, 20.01.2021: Før jul 2020 meldte Glommen Mjøsen Skog SA at de selger 12 prosent av sine aksjer i Moelven Industrier ASA til pensjonsselskapet KLP (Kommunal Landspensjonskasse). Viken Skog SA har i henhold til aksjonæravtalen forkjøpsrett, og har meddelt Glommen Mjøsen Skog at de benytter seg av denne.

Nytt datasenter bygges på Ringerike

Colonor nytt medlem i Ringerike Næringsforening: Nytt datasenter bygges på Ringerike

Et nytt, stort senter for dataprosessering etableres nå på nedre Kilemoen i Ringerike kommune. Datasenteret eies av det norskeide selskapet Colonor AS, og skal være klart for oppstart i løpet av 2021.

Nå eller aldri for Ringeriksbanen

Nå eller aldri for Ringeriksbanen

Det neste halvåret blir helt avgjørende for om Ringeriksbanen, og dermed også Bergensbanens forkortelse med èn time, blir realisert. Prosjektet har aldri vært viktigere for næringslivet, arbeidsplassene og kommunene på hele strekningen mellom Norges to største byer. Realisering har heller aldri vært nærmere. Les mer!

Oppsummering av året 2020

Oppsummering av året 2020

Vi ønsker å takke alle våre medlemmer og samarbeidspartnere for i år, ved å oppsummere noe av det året har inneholdt for vår del. Annerledesåret 2020 har vært et meget spesielt år, svært få, om noen, har opplevd noe som ligner dette. Til tross for usikkerhet og utfordringer har vi hatt stor aktivitet hos RNF. Vi opplever at vi har jobbet med viktige ting og vært synlig på mange arenaer.

Aktueltarkiv