Trainee Ringerike - fire nye spennende stillinger

I september 2019 er det oppstart for fire nye trainees i våre medlemsbedrifter. Fire nye stillinger ligger nå ute - med søknadsfrist 5. mai.

Les om vårt arbeid med sentrumsutvikling

Sluttrapporten fra vårt forprosjekt om sentrumsutvikling kan lastes ned fra våre nettsider.

Av næringslivet, for næringslivet

Ringerike Næringsforening er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige.

Ringeriksløsningen - vei og bane

Målet med Ringeriksløsningen har vært å få Ringeriksbanen og E16 høyere opp på de besluttende myndigheters agenda ved å fokusere på den betydningen Ringeriksbanen og E16 har som viktige nasjonale samfunnsøkonomiske løsninger.

Av næringslivet, for næringslivet

Aktuelt

Aktueltarkiv