Viktig samarbeid om utvikling av Hønefoss sentrum

Byutvikling og regionsutvikling handler om ATTRAKTIVITET – for oss som bor og driver forretningsvirksomhet i byen, for de som besøker oss og de som ønsker å etablere seg her. Ny vei og bane er ikke nok alene til å sikre vekst og utvikling i regionen. Hvis vi som region ikke kan tilby et attraktivt bysentrum, vil vi i fremtiden tape i konkurransen mot andre byer og tettsteder på Østlandet. For at folk og bedrifter skal ønske å etablere seg her, må vi ha en levende by med et spennende innhold. Sagt på en annen måte: Alt henger sammen med alt.

Av næringslivet, for næringslivet

Ringerike Næringsforening (RNF) er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige. RNF jobber med å fremme næringslivets interesser, og å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og jobbe her. Vi er en medlemsorientert, samfunnsbevisst aktør som legger til rette for nettverksbygging gjennom våre møteplasser; frokostmøter, seminarer og konferanser.

Ringeriksløsningen - vei og bane

Målet med Ringeriksløsningen har vært å få Ringeriksbanen og E16 høyere opp på de besluttende myndigheters agenda ved å fokusere på den betydningen Ringeriksbanen og E16 har som viktige nasjonale samfunnsøkonomiske løsninger.

Av næringslivet, for næringslivet

Aktuelt

Har din bedrift behov for kompetanseheving av ansatte?

Har din bedrift behov for kompetanseheving av ansatte?

Er din bedrift rammet av covid-19 situasjonen, og har behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene. Alle bedrifter kan søke og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift.

Har du lyst til å være arbeidslivsmentor for en merkantil student ved USN Ringerike?

Har du lyst til å være arbeidslivsmentor for en merkantil student ved USN Ringerike?

Ringerike Næringsforening (RNF), den internasjonale yrkesorganisasjonen Rotary, Econa («Siviløkonomforeningen») og Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har felles fokus på å styrke kontakten og integrasjonen mellom studentene og arbeidslivet på Ringerike. For å forberede studentene på hva som venter dem etter fullførte studier samarbeid vi nok en gang om et årlig arbeidslivsmentorprogram.

Ringerike Gründerpris 2021

Ringerike Gründerpris 2021

Gründerprisen i Ringerike deles ut 14. oktober– vi søker innspill til gode kandidater.

Vi har åpnet påmeldingen til årets Ringerikskonferanse

Vi har åpnet påmeldingen til årets Ringerikskonferanse

"Nye tider - nye Ringerike". Endelig kan vi igjen invitere til årets viktigste møteplass for næringslivet i Ringeriksregionen!

Hvordan unngå bedrageri mot din virksomhet?

Hvordan unngå bedrageri mot din virksomhet?

Direktør- og fakturabedragerier utgjør en betydelig risiko for norsk næringsliv. De kriminelle blir stadig mer avanserte i sine angrep, og bruker en kombinasjon av datainnbrudd, moderne teknologi og sosial manipulasjon. Dette kan ramme alle, uansett om man er en stor eller liten virksomhet. Her gir politiet deg klare tips og råd til hvordan du bedre kan sikre bedriften, foreningen eller idrettslaget.

Aktueltarkiv