Viktig samarbeid om utvikling av Hønefoss sentrum

I november 2017 startet vi prosjektet som har fått navnet Erigo, hvor målet er å fylle sentrum med innhold og få en levende by. I første rekke jobbet vi med å få til samarbeid mellom sentrale aktører og å få opp fakta. Hvilke utfordringer står vi ovenfor og hvor skal vi?

Av næringslivet, for næringslivet

Ringerike Næringsforening er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige.

Ringeriksløsningen - vei og bane

Målet med Ringeriksløsningen har vært å få Ringeriksbanen og E16 høyere opp på de besluttende myndigheters agenda ved å fokusere på den betydningen Ringeriksbanen og E16 har som viktige nasjonale samfunnsøkonomiske løsninger.

Av næringslivet, for næringslivet

Aktuelt

Når vi støtter hverandre, blir vi sterke sammen

Når vi støtter hverandre, blir vi sterke sammen

Pandemien har gitt oss vår tids største utfordring, og næringslivet kjenner dette på kroppen hver eneste dag. I mange av næringsforeningenes medlemsbedrifter er det unntakstilstand. Mange ledere kjenner på utrygghet, usikkerhet og kanskje også ensomhet.

Trainee Ringerike - spennende karrieremulighet for nyutdannede

Trainee Ringerike - spennende karrieremulighet for nyutdannede

Traineeprogrammet vårt har vært en stor suksess siden det startet opp i 2015, og i år rekrutterer vi kull nummer 7. Fem nye traineer skal rekrutteres og kanskje er det deg eller noen du kjenner vi ser etter? Sammen med lokalt næringsliv og Høgskolen i Sør-Øst Norge søker vi etter Trainees til spennende stillinger, om du ønsker å arbeide i Ringeriksregionen og bli bedre kjent med lokale bedrifter er dette en unik mulighet. Oppstart 1. september.

Vekstbarometer for Ringeriksregionen 2021

Vekstbarometer for Ringeriksregionen 2021

Vekstbarometeret for Ringeriksregionen ble i dag presentert direkte fra Strømmehotellet på Helgelandsmoen. Tema i årets Vekstbarometer var utfordringer og muligheter i kjølvannet av korona. Hvordan har virksomheter i regionen taklet utfordringene?

Korona: nyttig info og linker

Korona: nyttig info og linker

Gul beredskap i Ringerike. Hva innebærer det? Regjeringen besluttet å innføre tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i alle 51 kommuner i Viken fylkeskommune, samt Gran kommune. Tiltakene gjelder fra 16. mars til og med 11. april 2021.

Kompensasjonsordning for virksomheter i Ringerike kommune

Kompensasjonsordning for virksomheter i Ringerike kommune

Er din virksomhet særlig hardt rammet av smitteverntiltak? Nå kan du søke om økonomisk støtte for å holde hjulene i gang.

Aktueltarkiv