Sluttrapport fra forprosjektet Erigo er klar

Sluttrapporten fra vårt forprosjekt om sentrumsutvikling er nå klar og kan lastes ned fra våre nettsider.

Av næringslivet, for næringslivet

Ringerike Næringsforening er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige.

Velkommen til Næringslivets hus

Næringslivets Hus skal være et naturlig samlingspunkt og et sted der hvor næringslivets fellesaktiviteter foregår. RNF jobber for at Næringslivets Hus skal være et symbol- og identitetsskapende hus for næringslivet.

Ringeriksløsningen - vei og bane

Målet med Ringeriksløsningen har vært å få Ringeriksbanen og E16 høyere opp på de besluttende myndigheters agenda ved å fokusere på den betydningen Ringeriksbanen og E16 har som viktige nasjonale samfunnsøkonomiske løsninger.

Av næringslivet, for næringslivet

Aktuelt

DNB og RNF inviterer til byutviklingsseminar i november!

DNB og RNF inviterer til byutviklingsseminar i november!

Ringerike og Hønefoss står overfor et stort utviklingsløft de kommende årene. Men utviklingen skjer ikke av seg selv. Hva er status for arbeidet her og hva kan vi lære av andre byer? Vi inviterer til byutviklingsseminar i samarbeid med DNB torsdag 15. november kl. 18. Seminaret er gratis!

Arbeidslivskriminalitet er en av vår tids største samfunnsutfordringer.

Arbeidslivskriminalitet er en av vår tids største samfunnsutfordringer.

Arbeidslivs kriminalitet er en av vår tids største samfunnsutfordringer. NHO Buskerud, LO Buskerud og EBA BTV inviterer i samarbeid med Skatt-Sør, Sør -Øst politidistrikt, Arbeidstilsynet og A-krimsenteret til konferanse. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie åpner konferansen.

Har du lyst til å være mentor for en student i Hønefoss?

Har du lyst til å være mentor for en student i Hønefoss?

Ringerike Næringsforening (RNF), den internasjonale yrkesorganisasjonen Rotary gjennom Rotaryklubbene i Ringerike og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ønsker å styrke kontakten og integrasjonen ytterligere mellom studentene i Hønefoss og arbeidslivet. For å forberede studentene på hva som venter dem etter fullførte studier lanserer vi nå et mentorprogram for bachelorstudentene ved USNs handelshøyskole i Hønefoss.

Sluttrapport fra forprosjektet Erigo er klar

Sluttrapport fra forprosjektet Erigo er klar

Sluttrapporten fra vårt forprosjekt om sentrumsutvikling er nå klar og kan lastes ned fra våre nettsider.

Masteroppgave om utvikling av Hønefoss by

Masteroppgave om utvikling av Hønefoss by

Etter årsmøtet vårt i april og planverkstedet til kommunen 19. juni, har mange etterspurt masteroppgaven det ble referert til, om fortetting og bokvalitet i Hønefoss. Nå kan du laste den ned her!

Aktueltarkiv