Studentmedlemskap

Medlemskapet for deg som student er gratis!
RNF ønsker å koble studentene ved USN campus Ringerike og næringslivet i Ringeriksregionen tettere sammen. Bakgrunnen for dette er flere; i henhold til blant annet Næringspolitisk strategi «Framover sammen» og «Næringsplan 2-1» ser vi nødvendigheten av å aktivt bidra til at studentene og næringslivet kommer tettere på hverandre tidlig og får ut viktig synergi for vekst og utvikling. Ved å koble ny kunnskap til eksisterende kompetanse økes verdiskapningen i og for næringslivet.

Vi ønsker å synliggjøre regionens næringsliv og kulturliv, stimulere til økt bruk av byen, handelstilbudet, parkene, elven og mulighetene som finnes i regionen vår.  Slik at de som kommer til USN, campus Ringerike skal bli kjent med regionen og få de beste forutsetningene for et flott studieopphold. Kanskje trives de så godt at vi får beholde kompetansen i regionen.