Vedtekter

RNF er en frittstående og partipolitisk nøytral organisasjon som overfor sine medlemmer skal:
 • Ivareta næringslivets interesser i Ringeriksregionen generelt og overfor offentlige myndigheter og leverandører av offentlige tjenester spesielt.
 • Påvirke kommunale, fylkeskommunale og statlige rammebetingelser i relasjon til medlemmenes
  interesser og næringsutviklingsarbeide generelt, for å sikre en sunn og positiv utvikling av regionens næringsliv.
 • Tilrettelegge arenaer, der positiv utvikling skapes gjennom samarbeid, innenfor og på tvers av
  bransjer og miljøer, samt mellom næringsliv, offentlige organisasjoner og kompetansemiljøer.
 • Kunne påta seg oppdrag av type markedsføringsbistand, prosjektstyring og ledelse, sekretariat,
  medlemsrådgivning, kurs og arrangementer, mot kostnadsdekning.
 • Fremme informasjon til nytte for næringslivet
Last ned vedtekter
Vedtektene ble sist endret på ordinært årsmøte 23. april 2015 .