Bli medlem

RNF har sitt virkeområde i Ringeriksregionen og har medlemmer fra nær sagt alle tenkelige næringer og virksomhetsområder, private og offentlige. RNF er regionens største nettverksarena for næringslivet, hos oss møter du potensielle kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

Vi er nå over 250 bedrifter som representerer mer enn 4500 ansatte som står sammen for vekst i regionen vår. Medlemstallet vokser, og vi får stadig en større rolle i utviklingen av Ringeriksregionen som et attraktivt sted å drive næring.
Vi har plass til flere! 

Vår styrke ligger i antall medlemmer, og det er når vi står samlet at vi virkelig kan påvirke de valgene som blir tatt for oss. 

RNF jobber på vegne av våre medlemsbedrifter for å fremme næringslivets interesser og sikre at regionen har de kvalitetene som gjør at folk ønsker å bo og jobbe her. En sterk og engasjert næringsforening bidrar til å sikre gode rammevilkår for næringslivet i møte med lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten som angår næringslivet og tar en aktiv posisjon i utviklingen. 

Du viser samfunnsansvar og engasjement gjennom medlemsskapet. 

 

 

Kontingent og administrasjonssatser 2022

Bli med å gjøre Ringeriksregionen til den mest spennende regionen i Norge! Ta del i fellesskapet - jo flere vi er, jo større slagkraft!