Bli medlem

RNF har sitt virkeområde i Ringeriksregionen og har medlemmer fra nær sagt alle tenkelige næringer og virksomhetsområder, private og offentlige. RNF er regionens største nettverksarena for næringslivet, hos oss møter du potensielle kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

Vi er nå nærmere 300 medlemsbedrifter som representerer mer enn 5450 ansatte som står sammen for vekst i regionen vår. Medlemstallet vokser, og vi får stadig en større rolle i utviklingen av Ringeriksregionen som et attraktivt sted å drive næring.
Vi har plass til flere! 

Vår styrke ligger i antall medlemmer, og det er når vi står samlet at vi virkelig kan påvirke de valgene som blir tatt for oss. 

RNF jobber på vegne av våre medlemsbedrifter for å fremme næringslivets interesser og sikre at regionen har de kvalitetene som gjør at folk ønsker å bo og jobbe her. En sterk og engasjert næringsforening bidrar til å sikre gode rammevilkår for næringslivet i møte med lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten som angår næringslivet og tar en aktiv posisjon i utviklingen. 

Du viser samfunnsansvar og engasjement gjennom medlemsskapet. 

 

 

Kontingent og administrasjonssatser 2024

Medlemsbidrag 2024 – Fastsettelse av medlemskontingent og service- og administrasjonsbidrag

I 2022 ble det gjennomført noen endringer i strukturen på kontingenten, og den ble forenklet noe.

 

Forslag til vedtak:
Årsmøte fastsetter følgende medlemskontingent og serviceavgift for kommende årsmøteperiode:

1) Bedriftsmedlemmer:
For ordinære bedriftsmedlemsskap gjelder følgende satser:

Antall ansatte Kontingent Serviceavgift
1-3 300,- 3 300,-
4 -10 300,- 5 550,-
11- 20 500,- 16 650,-
21 – 30 500,- 22 200,-
31 – 40 500,- 33 300,-
41 – 50 500,- 44 350,-
> 51 1 000,- 55 450,-
(For institusjoner/foreninger/organisasjoner som ikke driver ordinær virksomhet og ønsker medlemskap benyttes laveste sats.)

2) Bygårdseiere
For Bygårdseiere gjelder følgende satser:
Antall m2 næringsareal Kontingent Serviceavgift
0 – 10 000 300,- 11 100,-
Over 10 000 500,- 16 650,-

3) Gruppemedlemmer
For gruppemedlemmer som er kollektivt tilsluttet gjelder følgende satser, i tillegg til at alle betaler kr 500,- i medlemskontingent:
Gruppemedlem
Kollektivt tilsluttet
10-15 medl. 16-20 medl. 21-30 medl. >30 medl.
28 800,- 36 200,- 43 350,- 50 600,-

(Dette gjelder for Kuben og sentrumsgruppen Hønefoss Nord)

4) Personlige medlemskap
Det er i Ringerike Næringsforening åpnet for personlig medlemskap. Dette gjøres for enkeltpersoner som ikke er tilknyttet bedrifter i regionen direkte, men som ønsker å være aktive medlemmer i foreningen.

Årskontingent 2024, personlige medlemmer settes til: 500,-

(Personlige medlemskap gir tilsvarende fordeler som studentmedlemsskap. Personlige medlemmer har møterett, men ikke stemmerett i foreningens årsmøte. Medlemskapet åpner ikke for tillitsverv i foreningen)


Bli med å gjøre Ringeriksregionen til den mest spennende regionen i Norge! Ta del i fellesskapet - jo flere vi er, jo større slagkraft!