Trainee Ringerike

Trainee Ringerike er et samarbeid mellom Ringerike Næringsforening (RNF), våre medlemsbedrifter og Universitetet i Sør Øst Norge (USN). Vårt program er sertifisert av TraineeGuiden, www.TraineeGuiden.se

Vi har en ny spennende trainee-stilling Trainee Ringerike Kull 9. Søknadsfrist 17. april - oppstart 1. september 2023:
Trainee HMS Industri - Sateba

Følgende trainee-stillinger har ligget ute, der var søknadsfristen 20. mars:

Trainee Bygg og Idrettsanlegg - Ringerike kommune
Trainee Regnskap og Økonomi - EcIT Veiby Akonto
Trainee Prosjektledelse og Salg - Klinger Westad
Trainee Økonomi og Administrasjon -HRA
Trainee Regnskap og Økonomi - Sparebank1-Økonomihuset

Trainee Prosjektleder Næringsbygg - Brødr Helgesen Eftf AS

Kull 8 i Trainee Ringerike - en forventningsfull gjeng som startet 1. september 2022:

Kull 8 - Foto: Knut Andreas Ramsrud

Ringerike er Norges mest spennende vekstregion i de neste 10 årene!
    Det betyr spennende jobbmuligheter for deg med høyere utdanning!

 

Som trainee i Trainee Ringerike får du tilgang til et innovativt og spennende arbeidsmarked i en region hvor det ventes betydelig vekst innenfor de aller fleste bransjer de kommende tiår. Du engasjeres i en medlemsbedrift med betydelig nettverksbygging med de andre traineene.
RNF vil støtte og følge deg opp i samarbeid med deltakerbedriften.
 

Hva kan dere forvente dere?
  • Spennende arbeidsoppgaver relatert til bedriftenes kjerneområder og vekstmuligheter 
  • Medvirke til vekst og utvikling av Ringeriksregionen 
  • Muligheter til å bygge nettverk lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Nettverksbygging på tvers blant medlemsbedriftene våre
  • Videre kompetansebygging gjennom kurs, eks. Prosjektledelse
  • Sosiale møteplasser med de andre trainees som deltar/har deltatt i programmet
  • 19 måneder med læring og utvikling
  • Fast ansettelse i bedriften etter gjennomført trainee-program
  • Markedsmessig lønn


Som medlemsbedrift i Ringerike Næringsforening har du mulighet til å være med i vårt program "Trainee Ringerike". Tilbakemeldingen vi i næringsforeningen oftest hører er at det er utfordrende å finne rett og nødvendig kompetanse. Vårt trainee program kan hjelpe din bedrift med å finne den rette kompetansen som er nødvendig for din bedrift. Programmet er nå sertifisert og gitt et viktig kvalitetsstempel. Det vil tilføre bedriften og regionen kunnskap og kompetanse som ofte bidrar til videre drift, vekst og utvikling. 3-parts samarbeidet "Bedrift - Trainee og RNF" innbyr til kunnskapsutveksling, kompetansebygging og viktige relasjons- og nettverksbygging. Bedriften tilrettelegger for relevante arbeidsoppgaver i kjernevirksomheten og inkluderer traineen i arbeidshverdagen og kollegiumet. RNF vil følge opp trainee og bedriften i gjennom hele trainee-perioden.

 

 


Vi vil fremover legge ut fortløpende ledige trainee-stillinger til Kull 9 på hjemmesiden vår.
Det er gjennomført 7 kull tidligere - 20 traineer er over i faste stillinger, de jobber og utvikler seg videre i våre medlemsbedrifter. 

September 2022 startet Kull 8 med 10 traineer ut i spennende stillinger i regionen - og med dette satte vi ny rekord!
 

Les om kick start av Trainee Ringerike kull 7 her! 


Kull 7 - 5 trainees, 1 som ikke kunne være med på bildet
Foto:  Knut Ramsrud

Deltakerbedrifter i tidligere kull har vært: