Trainee Ringerike

Trainee Ringerike er et samarbeid mellom Ringerike Næringsforening (RNF), våre medlemsbedrifter og Universitetet i Sør Øst Norge (USN).

Tilbakemeldingen vi i næringsforeningen oftest hører er at det er utfordrende å finne rett og nødvendig kompetanse. Vårt trainee program kan hjelpe din bedrift med å finne den rette kompetansen som er nødvendig for din bedrift. 


Foto: Knut Andreas Ramsrud

Ringeriksregionen er i vekst - det betyr spennende jobbmuligheter for deg med høyere utdanning!

 

Som medlemsbedrift i Ringerike Næringsforening har du mulighet til å være med i vårt program "Trainee Ringerike". Det vil tilføre bedriften og regionen kunnskap og kompetanse som ofte bidrar til videre drift, vekst og utvikling. 3-parts samarbeidet "Bedrift - Trainee og RNF" innbyr til kunnskapsutveksling, kompetansebygging og viktige relasjons- og nettverksbygging. Bedriften tilrettelegger for relevante arbeidsoppgaver i kjernevirksomheten og inkluderer traineen i arbeidshverdagen og kollegiumet. RNF vil ha arbeidsgiveransvaret i perioden. Målsetning etter et 19 måneders løp er at bedriften og trainee inngår avtale om en fast ansettelse.


Som trainee i Trainee Ringerike får du tilgang til et innovativt og spennende arbeidsmarked i en region hvor det ventes betydelig vekst innenfor de aller fleste bransjer de kommende tiår.
I trainee-perioden vil det være RNF som er din arbeidsgiver og som vil følge deg opp i samarbeid med deltakerbedriften. Avgjørelsen om fast ansettelse ligger hos bedriften.
 

Hva kan dere forvente dere?
  • Spennende arbeidsoppgaver relatert til bedriftenes kjerneområder og vekstmuligheter 
  • Medvirke til vekst og utvikling av Ringeriksregionen 
  • Muligheter til å bygge nettverk lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Nettverksbygging på tvers blant medlemsbedriftene våre
  • Videre kompetansebygging gjennom kurs, eks. Prosjektledelse
  • Sosiale møteplasser med de andre trainees som deltar/har deltatt i programmet
 

Det er gjennomført 7 kull tidligere - 27 traineer er over i faste stillinger, de jobber og utvikler seg videre i våre medlemsbedrifter. 
Høsten 2022 skal 10 traineer ut i spennende stillinger i regionen - og med dette setter vi ny rekord!
Les om kick start av Trainee Ringerike kull 7 her! 

Deltakerbedrifter i tidligere kull har vært: