RNF Handel

RNF Handel er en fellesbetegnelse for alle RNFs medlemmer innen handel og servering i Hønefoss, Sentrumsbutikkene, Hønefoss Nord og Kuben senter.

Hønefoss har en lang og stolt tradisjon som handelsby. Her finner du småbyens kvaliteter med trivelige torg, gågater, moderne og komplette handelstilbud. Det er kort avstand mellom hyggelige nisjebutikker og moderne kjøpesenter, alt finner du i bykjernen.
 

RNF Handel har som felles mål å sette Hønefoss ”på kartet” som en hyggelig og aktiv handelsby. Sentrumsbutikkene, Kuben og Hønefoss Nord jobber sammen med RNF for å bedre handelens rammebetingelser, være et talerør, samt arrangerer aktiviteter som bidrar til å gjøre Hønefoss til en attraktiv handelsby. Arbeidet organiseres av et markedsråd som sammen planlegger og gjennomfører aktiviteter og arrangementer. Er du næringsdrivende i Hønefoss og kunne tenke deg å bidra i dette fellesskapet - ta kontakt! 

Hønefosskortet er en felles gavekortordning som gir valgmuligheter og fleksibilitet for mottakeren. Hønefosskortet kan brukes i sentrumsbutikkene, på Kuben og butikkene i Hønefoss Nord. Gavekortordning beholder kunden i Hønefoss og sørger for lokal handel. Med andre ord vinn-vinn for kundene, butikkene og lokalsamfunnet. Mange lokale bedrifter gir bort gavekortene til sine ansatte ved spesielle anledninger. På Honefosskortet.no ser du hvor gavekortet kan kjøpes og en oversikt over hvilke butikker gavekortet kan benyttes i.

Sentrumsbutikkene er lokalisert i Hønefoss sentrum, rundt Søndre Torv og i tilstøtende gågater. Hønefoss Nord er butikkene i nordenden av byen, fra Nordre Torv og oppover Hønengaten. Begge er er en integrert del av Ringerike Næringsforening med eget råd for markedsaktiviteter og andre fellesskapsinteresser.
Kuben Senter ligger midt i Hønefoss sentrum, med nær tilknytning til gågateomårdet.

Prognosesenteret har utarbeidet en by- og handelsanalyse for Hønefoss på oppdrag for Ringerike kommune. Analysen er et kunnskapsbasert grunnlag som skal benyttes til å treffe beslutninger om fremtidig handelsstruktur og boligutvikling.