Christian Aa Bjerke henger opp igjen flaggene på Næringslivets hus

Mangfold som en nøkkel til økt konkurranseevne i næringslivet

28.06.2024 | Jørgen Moe, daglig leder Ringerike Næringsforening
Som mange fikk med seg, ble to regnbueflagg revet ned fra næringslivets hus i helgen. Dagen etter hang vi opp fire nye. "Hvorfor?" spurte mange, og kommentarfeltet kokte. For meg representerer regnbuen toleranse, raushet og mangfold. Inspirert av Lillebjørn Nilsens "Barn av regnbuen" (1974) har jeg alltid sett regnbuen som et symbol på et samfunn der alle er velkomne - uansett bakgrunn, etnisitet eller legning.
Mangfold handler om å anerkjenne og respektere forskjellene som beriker samfunnet. Det er en påminnelse om at vi alle har vår plass, og at vi alle bidrar til helheten. Jeg står opp for et samfunn preget av forståelse og respekt. Regnbuen minner meg på at vi kan bygge en bedre fremtid sammen, men er det også andre grunner til å være opptatt av mangfold? Kan det være lønnsomt?
 

Mangfold fremmer innovasjon

Ringerike Næringsforening, på vegne av næringslivet i Ringeriksregionen, er en organisasjon som forstår og anerkjenner viktigheten av mangfold - både i et strategisk perspektiv og et samfunnsperspektiv. Når ansatte med ulike bakgrunner og erfaringer samarbeider, skapes det en dynamikk som fremmer kreativitet og innovasjon. Bedrifter som aktivt jobber for å inkludere mennesker med ulikt kjønn, etnisitet, alder og kulturell bakgrunn, står sterkere i møte med komplekse problemstillinger og markedets stadig skiftende behov og muligheter. Forskning viser at team med stor diversitet, har bedre evne til å løse komplekse problemstillinger og tilpasse seg markedets stadig skiftende behov.


Bedre beslutningsprosesser

En mangfoldig ledergruppe har større evne til å forstå og tilpasse seg forskjellige markedssituasjoner. Forskning viser at selskaper med mangfold i styrer og ledergrupper tar bedre beslutninger, som igjen gir i høyere lønnsomhet og høyere markedsverdi. Ifølge en rapport fra Boston Consulting Group er selskaper med mangfoldige ledelsesteam 19 % mer innovative og har 9 % bedre driftsmargin enn selskaper med lavere mangfold​. Mangfold er med andre ord ikke bare riktig - det er veldig lønnsomt.


Styrket omdømme og tiltrekking av talenter

Virksomheter som er kjent for sitt engasjement for mangfold og inkludering, tiltrekker seg de beste talentene. Dagens arbeidstakere, spesielt de yngre, verdsetter selskaper som reflekterer samfunnets mangfold og som arbeider for rettferdighet og likestilling. Et positivt omdømme, som en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass, kan også øke kundelojaliteten og styrke varemerket. Diverse team er i følge Great Place To Work, også mer effektive og treffsikre i å gjøre innovative ideer til virkelighet​​. Dette er et fenomen gjelder like mye for steder og regioner, som det gjelder for selskaper, og et sted i verden er dette tydelgiere enn noe annet:


Silicon Valley - et eksempel til etterfølgelse

Silicon Valley og San Francisco er kjent for å huse noen av verdens største teknologiselskaper, som Google, Apple og Facebook. Regionen er også kjent for sitt svært liberale samfunn, noe som har bidratt til å skape en inkluderende kultur som verdsetter mangfold og innovasjon. Denne kombinasjonen av teknologisk fremgang og sosialt engasjement har gjort Silicon Valley til et globalt episenter for innovasjon og økonomisk vekst. Studier har vist at mangfoldige team i disse selskapene fører til bedre beslutninger og økt innovasjon, noe som er avgjørende i en bransje preget av rask teknologisk utvikling og konkurranse​. Det er ingen tilfeldighet at Silicon Valley «skjedde» i San Fransisco. Du kunne bare skje i San Fransisco.

Google

Tenk på dette neste gang du vurdere å rive ned et regnbueflagg

For å utnytte potensialet som mangfold gir, må næringslivet aktivt arbeide for å skape inkluderende arbeidsmiljøer. Dette innebærer bevisst rekruttering, opplæring i mangfold og inkludering, samt å sikre en kultur som verdsetter og feirer forskjeller. Ledelsen spiller en nøkkelrolle i å sette tonen, og sikre at mangfoldige perspektiver blir hørt og innlemmet i virksomhetens strategi.

Ved å prioritere mangfold og inkludering, kan næringslivet ikke bare øke sin konkurranseevne, men også bidra til et mer rettferdig og harmonisk samfunn. Mangfold er ikke bare en styrke – det er essensielt for å lykkes i dagens komplekse og sammenkoblede verden​.
RNF
facebook

Siste nytt