Ringerike EtablererSenter

Ringerike EtablererSenter skal gjennom målrettet veiledning, oppfølging og kompetanseheving, bistå personer som planlegger start av ny næringsvirksomhet i Ringeriksregionen.

Ringerike EtablererSenter tilbyr etablererveiledning, etablererkurs og andre nyttige kurs, kontor, nettverksmøter, mentor. Vi bistår også etablerte foretak etter deres ønsker

Etablererveiledning

Etablerere i Ringeriksregionen tilbys gratis veiledning. Vi arbeider med forretningsmodell, forretningsidé, økonomi, markedsføring og finansiering. Det gis bistand til søknader om økonomisk støtte, etablererstøtte, registrering av foretak og hjelp i forbindelse med bankfinansiering.

Etablererkurs

Vi tilbyr en rekke kurs for etablerere. 

  • EtablererKurset dekker områdene forretningsmodell, økonomiforståelse, markedsføring og markedsforståelse. Forretningsplanen er en rød tråd gjennom hele kurset.
  • Vi har spesialkurs som kurs på Facebook for Næringsdrivende, HMS kurs og andre kurs etter etablerernes ønsker.

Kurs og arrangementer

Etablerernettverk

Nettverk er viktig for alle etablerere. Vi forsøker kobling alle steder hvor vi ser det naturlig. Vi har også mange møtesteder hvor det er mulig å bygge nettverk. Alle som benytter våre tilbud får også tilbud om deltakelse på nettverksmøter.