Storelva Arkitekter AS er nytt medlem i RNF

28.06.2024 | Christian Aarbogh Bjerke
Storelva Arkitekter AS etableres 1. september 2024, og har som visjon å bli førstevalget for arkitekttjenester i Hønefoss og Ringeriksregionen.
 
Den 1. september starter Adeline Arnesen opp Storelva Arkitekter AS i Hønefoss, og RNF er glade for å få med henne som medlem i RNF. Storelva Arkitekter skal være et lokalt forankret arkitektkontor som skal ha lokale arkitekter som ser kundens behov, og skaper sosialt, økonomisk og klimamessig bærekraftig arkitektur. Målet er å være et arkitektkontor som både ansatte, samarbeidspartnere, kunder og innbyggere er stolte av, og som kan hjelpe til i alle faser av prosjekter fra skisse til regulering, søknad og ferdig bygg- enten det er store eller små oppdrag.

Målgruppen er både lokale eiendomsutviklere, entreprenører, men også bedrifter og privatpersoner. På sikt er målet å være av en slik størrelse at kontoret også kan ha rammeavtaler med kommunene i Ringeriksregionen.

Adeline kommer nå fra stillingen som arealplanlegger i reguleringsavdelingen i Ringerike kommune, og har tidligere jobbet i SG Arkitektur og Norconsult, da Norconsult kjøpte opp SG Arkitektur i 2020. På spørsmål om hva som driver henne til å nå starte arkitektkontor svarer hun raskt:

 
  • Jeg elsker å tegne! Jeg elsker problemløsning, og det å balansere ulike interesser. Eier, brukere, utførende, innbyggere og kommune kan ha mange ulike interesser i et prosjekt. Samarbeid for å møte de ulike interessene og behovene er noe av det jeg liker aller best. Både for at prosjektene skal bli gjennomførbare og realiserbare, men også for at alle skal sitte igjen med en god følelse av at «Dette ble bra!», og at alle involverte har forståelsen for hensynene som må tas og veies opp mot hverandre for å få til et godt prosjekt.

Adeline er opptatt av å være lokalt forankret, fordi hun mener at lokale aktører kjenner de lokale forholdene best, og dermed er bedre rustet til å utvikle byene og tettstedene med videreutvikling av stedes karakter og identitet på en måte som gagner både den enkelte, fellesskapet og fremtidige generasjoner. Arkitektkontorer i Oslo tegner i stor grad det som skjer i regionen i dag, og hun mener fordelene ved å bruke lokal kompetanse er stor i både det enkelte prosjekt, men også for byutviklingen og stedsutviklingen i regionen.

Det er bevisst at kontoret skal hete Storelva Arkitekter, selv om hun nå starter opp alene. For å nå visjonen om å være førstevalget for arkitekttjenester i Hønefoss og Regionen og å ha kapasitet til å tegne for regionen, er målet å kunne ansette flere arkitekter med lokal tilhørighet så snart den første oppstartsfasen er vel overstått, det er stabilt med oppdrag, og de rette personene dukker opp.

RNF ønsker Storelva Arkitekter lykke til, og oppfordrer de som er nysgjerrige eller trenger arkitektbistand til å ta kontakt med Adeline på telefon 45254695 eller adeline.soreide@gmail.com.

Nettside og oppdatert firma-mail kommer i løpet av sommeren!

 
Medlemsnytt
facebook

Siste nytt