Even Tangen Fosse, Janka Aasen og Christian Aarbogh Bjerke

Velkommen til RNF Ringerike Panthers

08.02.2024 | Christian Aarbogh Bjerke
Det er en glede å ønske Ringerike Panthers velkommen som nye medlemmer i Ringerike Næringsforening!

Å inkludere et idrettslag som Panthers i vårt nettverk representerer ikke bare en utvidelse av vårt allerede mangfoldige fellesskap, men også en anerkjennelse av idrettens viktige rolle i næringslivet og samfunnsutviklingen.


Ringerike Panthers bringer med seg en kompetanse og historie som skal inspirere og motiverer våre medlemsbedrifter på tvers av ulike sektorer. Dette samarbeidet underbygger viktigheten av samhold, lagånd, og fellesskap – verdier som står sentralt i både næringslivet og idretten.


Ved å få Ringerike Panthers inn i nettverket, anerkjenner vi også den betydelige rollen idrettslag spiller i lokaløkonomien og samfunnet. De bidrar ikke bare til økt livskvalitet og samfunnshelse, men også til lokal økonomisk vekst gjennom arrangementer, sponsing og samarbeid med lokale bedrifter.


Vi ser frem til de positive effektene dette medlemskapet vil ha for både Ringerike Panthers og Ringerike Næringsforening, og vi er overbevist om at dette er starten på et godt samarbeid som vil bidra i vårt nettverk.

Velkommen ombord, Panthers!
 

Medlemsnytt
facebook

Siste nytt