Hele Akari-gjengen samlet på Kongsberg

Velkommen til RNF Akari Hønefoss

04.10.2023 | Christian Aarbogh Bjerke
Markedsføring for små og mellomstore bedrifter med bred tilnærming og lokal forankring er Akari sin filosofi.
Akari Hønefoss holder til på Hvervenmoen og er et av totalt 4 Akari-kontorer på Østlandet. Selskapet har hovedsete på Kongsberg med lokalkontorer i Numedal, Notodden, og nå også på Hønefoss.

Med 22 medarbeidere med ulike fagfelt og hver sin ekspertise  sikres en bredde av tjenester på tvers av kontorene.

- Vi trenger ikke ha alle fagfelt lokalt forankret. For oss er det viktig å tilby gode innholdsprodusenter og rådgivere lokalt, og kunne hente inn fagkunnskap og ekspertise når kundene våre trenger det, sier Jan Tore Eger-Heed, markedsrådgiver på Hønefoss-kontoret.

- Slik sett er vi fleksible og kan snu oss raskt ved å tilby rimelige og strømlinjeformede løsninger til kunder i mange ulike bransjer og med ulike behov.

I disse dager er Akari Hønefoss på jakt etter 2 nye innholdsprodusenter, og har ambisjoner om å være 5 ansatte innen utgangen av 2024. Med tanke på at lokalkontoret startet driften i august i år, er ambisjonsnivået høyt. Typograf og senior designer Marianne Fure Tangen er sammen med rådgiver Jan Tore Eger-Heed de to første ansatte i Akari Hønefoss. Tilsammen har de flere titalls års erfaring fra markedsføringsbransjen, og gleder seg over å kunne ønsker nye kollegaer velkommen til Hønefoss-kontoret.

- Et faglig fellesskap som både utfordrer og inspirerer meg er mye av grunnen til at jeg valgte Akari Hønefoss, sier Fure Tangen. Hun har tidligere jobbet mange år i Ringerikes Blad som typograf, og har også gründet og drevet lokalt markedsføringsbyrå tidligere.

- Selv om jeg er alene om de grafiske oppdragene i Hønefoss foreløpig, er det kort vei til Kongsberg og de andre kontorene, både digitalt og fysisk. Vi har allerede vært på en inspirerende samling på Kongsberg med våre andre kollegaer, hvor faglig og sosialt påfyll stod på agendaen, og legger entusiastisk til at det er spennende å bytte jobb i voksen alder når man blir så godt tatt i mot.

Akari Hønefoss skal være et naturlig kontaktpunkt ut mot alle regionens bedrifter som trenger bistand til stort og smått innen markedsføring. - Vi jobber daglig med annonsering både trykt og digitalt, i tillegg til store og små nettsider, foto- og filmoppdrag. Vi har god erfaring med stillingsannonser utlyst på utradisjonelt vis, og ser stadig etter nye muligheter hvor vi kan utnytte nye digitale verktøy for å skape gode resultater for kundene våre, sier Eger-Heed.
 
Medlemsnytt
facebook

Siste nytt