Konsernsjef Sparebank 1 Ringerike Hadeland - Bjørn Rune Rindal

Vekstseminar med Sparebank 1 Ringerike Hadeland

12.03.2024 | Christian Aarbogh Bjerke
Sparebank 1 Ringerike Hadeland arrangerte vekstseminar på Sundvollen Hotel med temaet "Vil bedriften din vokse?"

Sparebank 1 Ringerike Hadelands har et engasjement for lokal næringsutvikling. Denne dagen ga bedriftsledere, næringslivsaktører og gründere muligheten for å nettverke, dele erfaringer og lære av hverandre. Temaet "Vil bedriften din vokse?" utfordret deltakerne til å reflektere over deres egne ambisjoner og strategier for vekst.

Under arrangementet "Vil bedriften din vokse?" ved Sundvollen Hotel, tok Bjørn Rune Rindal, konsernsjef i Sparebank 1 Ringerike Hadeland, scenen for å fremheve bankens engasjement i lokalsamfunnet og deres bidrag til vekstprogrammet. Han understreket bankens posisjon som en støttespiller for lokal næringsutvikling og deres dedikasjon til å støtte bedrifter i deres vekstreiser. Rindals budskap var klart: Sparebank 1 Ringerike Hadeland er ikke bare en finansiell institusjon, men en aktiv partner i regionens økonomiske fremgang.

På vekstseminaret delte Sindre Darre og Halvard Skogheim fra Agera et innlegg om vekststrategier. Deres presentasjoner viste hva som er avgjørende for bedrifter som ønsker å vokse og utvide sin virksomhet.

Det ble delt lokale suksesshistorier fra scenen med Ola Tronrud i Tronrud Engineering og Kim Andre Boska fra SmartGis. De ga oss et bevis på hva som er mulig med riktig tilnærming og mindset. 

 

Medlemsnytt
facebook

Siste nytt