Trainee Ringerike sin samling om prosjektledelse

Prosjektlederkurs 1 i samarbeid med USN

11.01.2024 | Christian Aarbogh Bjerke
Deltagerne i Trainee Ringerike har gjennomført Prosjektledelse 1 i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) som en viktig del av vårt traineeprogram.

Dette er en spennende mulighet for våre traineer å heve sin kompetanse mens de er i fulltidsjobb. Prosjektledelse i samarbeidet med USN har gitt våre traineer verdifull innsikt, verktøy og kunnskap som de kan bruke til å lede og administrere prosjekter mer effektivt i fremtiden.


Vi vil også takke Frode Reksten, som har ledet samlingen og vært en god ressurs i denne prosessen. Hans ekspertise og framtoning har vært givende for deltagerne i Prosjektledelse 1-programmet.


Vi i Næringsforeningen er helt sikker på at traineene vil bruke sin nye kunnskap til å videreutvikle seg i sine roller.


Tusen takk til USN, Frode Reksten og alle våre traineer for deres bidrag til denne gode samlingen

Medlemsnytt
facebook

Siste nytt