Norva24 Ringerike Septikservice: Fra lokal gründerånd til internasjonal suksessbedrift

01.11.2021 | Tekst: Trude B. Hauge
Det er i år 60 år siden Jon Johnsrud startet opp med septiktømming med selvbygde tankbiler hjemme på Ask. I 2016 ble den solide gründerbedriften Ringerike Septikservice solgt til Norva 24-konsernet. Som selvstendig aksjeselskap og med sitt opprinnelige navn bevart, er identiteten som Ringeriksbedrift godt ivaretatt også for fremtiden.
De selvbygde tankbilene er for lengst skiftet ut med en moderne bil- og maskinpark, der bedriften er etablert på Kilemoen utenfor Hønefoss. Den tradisjonsrike lokalbedriften er i dag rigget for å kunne håndtere alt fra store spesialoppdrag til mindre servicetjenester. Lokasjonen på Kilemoen består av administrasjonsbygg, og bygningsmasse for vann tjenester, rørtjenester, tømmetjenester, verksted samt vaskehall for storbilvask. Selskapet har også avdeling på Reistad utenfor Drammen. Til sammen opererer de to avdelingene over store geografiske områder i tidligere Buskerud samt deler av Viken og Innlandet.
 

Viktig hjørnesteinsbedrift
 

Med et sterkt, internasjonalt konsern i ryggen, har bredden i tjenestespekteret økt – spesielt innenfor vann tjenester. Fokusområdene kan best beskrives som at selskapet utfører alle typer oppdrag og tjenester i infrastruktur under bakken. Med 48 ansatte og en årlig omsetning på nærmere 80 millioner kroner, så er dette i dag blitt en viktig hjørnestensbedrift i lokalmiljøet.

Norva 24-konsernet ble etablert i 2015 da en rekke mindre lokale selskaper ble enige om å slå seg sammen på tvers av regioner. Seks år senere er de markedsledende i Norden med en årlig omsetning nærliggende to milliarder kroner. Norva24 er markedsleder innenfor sine tjenester i Norge og har stor satsning i Sverige, Danmark, Tyskland. 

Bredt tjenstespekter
 

 - De aller fleste kjenner til navnet vårt, men ikke like mange vet om bredden av tjenestene som vi utfører, forteller daglig leder Ivan Gammelseter. –  Septik- og tømmetjenster er som «melk og brød» for oss og den delen av virksomheten som flest er kjent med, men viktig for oss også i fremtiden er å fremme vår bredde innenfor vann tjenester og hva vi kan tilby til våre kunder og marked i fremtiden

Eksempler på tjenester:

  • Tømmetjenester med kommunale septikavtaler
  • Tilstandskontroll av vann og avløp
  • Oljetanksanering
  • Rørinspeksjon og -fornying
  • Spyletjenester ved tette rør og avløp
  • Fasaderengjøring
  • Trykkprøving av nye anlegg
  • Høytrykksspyling
  • Vakumgraving

Prisgitt dyktige medarbeidere
 

Kjennskap bygger kunnskap, trygghet og samhold. Bedriftskulturen hos Norva 24 er basert på alle kjenner alle-prinsippet, også på tvers av avdelinger.

– Vi er prisgitt dyktige medarbeidere med både bred faglig kompetanse og mye «passion» for det de gjør. Enkelte med opptil 40 års ansiennitet. Det de som er selve bærebjelken i selskapet, sier Gammelseter. Gammelseter er tydelig på at hans viktigste jobb som leder for et fremoverlent selskap er å jobbe tett med utvikling av selskapet og medarbeidere der vi skal fortsette å levere kvalitet til våre kunder og være synlige og tett på markedets etterspørsel og behov. Da er det godt å vite at jeg har kraftig skyts i ryggen. I tillegg legger vi vekt på videreføring av fagkompetanse. Vi jobber blant annet kontinuerlig med rekruttering av lærlinger. Det å skape flinke fagarbeidere, ser vi på både som et samfunnsansvar og som en god måte å bringe ny kunnskap inn i bedriften på. 

Grønt avtrykk
 

Gjennom programmet «Spor for fremtiden» jobber Norva 24 med å sette et stadig grønnere avtrykk med innovativt fokus på miljøeffektive metoder, løsninger og tjenester.

-Vårt slagord «Vi hjelper alltid» forplikter. Vi liker å si at vi kan ta på oss de aller fleste oppgaver basert på vår kunnskap og kvalitet. Lokal tilstedeværelse og kjentskap er vår fremste styrke og fokus, og noe vi skal bygge videre på. Derfor ser vi frem til – og har stor forventning til – vårt nylig inngåtte medlemskap i Ringerike Næringsforening, som regionens viktigste nettverksarena for næringslivet.

Medlemsnytt
facebook

Siste nytt