Næringslivets studentpakke

04.09.2020
I henhold til blant annet Næringspolitisk strategi og Byutviklingsprosjektet Erigo ser vi i RNF viktigheten og nødvendigheten av å aktivt bidra til at studentene ved universitetet og næringslivet i Ringeriksregionen kommer tettere på hverandre. Ved å koble nye ideer og kunnskap til eksisterende kompetanse tidlig, kan vi få ut viktig synergier for vekst og videre utvikling i regionen vår.

Vi ønsker å synliggjøre næringslivet, kulturlivet, opplevelsene og mulighetene som finnes i regionen vår. Stimulere til økt bruk av byen, handelstilbudet, parkene og områdene langs elven. Vårt mål er at studentene som kommer til Hønefoss skal få de beste forutsetningene for et flott og minnerikt studieopphold på Hønefoss. Forhåpentligvis trives studentene så godt at vi får beholde kompetansen i regionen, og dermed bidra til å øke verdiskapningen i og for næringslivet i Ringeriksregionen. 


 


P.t har 103 studenter meldt seg inn som studentmedlem i RNF. Det vil i løpet av studieåret 2020/2021 bli arrangert fire relevante bedriftsbesøk. Det første besøket går til Treklyngen nå i høst. Vi håper dette vil være til gjensidig nytte også for næringslivet. 


Her kan du lese mer om Næringslivets studentpakke. 


Fredag 28. august inviterte vi, i samarbeid med Visit Innlandet og Kistefos museum, med oss studentmedlemmene til en kulturell opplevelse i The Twist på Kistefos. Her fikk vi omvisning på årets utstilling "Come Out" av Kristin Gamme Helgaker, salg og markedssjef på Kistefos. Tilbakemeldingene fra studentene var veldig positive, og flere ambassadørere for regionen vår er allerede i gang med fremsnakkingen av Ringeriksregionen! 


      


Har du som næringsdrivende eller student, gode innspill og ideer til Næringslivets studentpakke, vil vi gjerne høre fra deg!

facebook

Siste nytt