Årsmøte - Ringerike Næringsforening

11.04.2024 | RNF
Velkommen til årsmøte i Ringerike Næringsforening 
Dato: Torsdag 25. april 2024, kl. 17.00
Sted: AKA Arena, Ringeriksgata 13, 3510 Hønefoss
Påmelding: Meld deg på eller meld ifra til e-post til post@rnf.no innen 24.4.

Alle dokumenter til årsmøte ligger i arrangementet under i aktivitetskalenderen. 

Årsmøtet innledes med innlegg fra Ringerikes Blads nye redaktør – Christian Senning Andersen. Medlemmene vil få anledning til å bli bedre kjent med redaktøren og avisa, og høre om avisas tanker om sin rolle som lokalpatriot og utviklingsaktør.


 

Vi vil også få glede av å møte Hønefoss Ballklubb sin påtroppende daglige leder - Henning Brendstuen, som vil fortelle om klubben og mulighetene samarbeid mellom næringsliv og fotball kan gi.

 

Etter dette vil det gis en statusgjennomgang fra administrasjonen for driften i 2023 og planer for 2024, før vi går over til bihandling av årsmøtesakene.  Det vil være enkel forpleining under møtet. I god Hønefoss- og HBK-ånd serveres det pølser fra Leiv Vidar.

 

Vi ønsker at årsmøtet skal være en relevant og spennende møteplass, som gir faglig påfyll og bygger nettverk, og at flest mulig har anledning til å delta på møtet. Vi har lagt bak oss et år fult av aktiviteter, og vi står foran store oppgaver og muligheter i en region i stadig utvikling.

 

Vi ønsker vel møtt, og vennlig hilsen

 

Wenche Ravlo                                     Jørgen Moe

Styreleder                                            Daglig leder

RNF
facebook

Siste nytt