Studentmedlemskap

Medlemskapet for deg som student er gratis!

Jeg ønsker å bli studentmedlem i RNF

Vi i RNF har et ønske om å koble dere studentene ved USN campus Ringerike og næringslivet i Ringeriksregionen tettere sammen. Bakgrunnen for dette er flere; i henhold til blant annet Næringspolitisk strategi «FRAMOVER SAMMEN» og «Næringsplan 2-1» ser vi nødvendigheten av å aktivt bidra til at studentene og næringslivet kommer tettere på hverandre tidlig og får ut viktig synergi for vekst og utvikling. Koble ny kunnskap til eksisterende kompetanse og øke verdiskapningen i og for næringslivet. 

Vi ønsker å synliggjøre regionens næringsliv, kulturliv og mulighetene som finnes i regionen vår. Stimulere til økt bruk av byen, handelstilbudet, parkene og elven. At de som kommer til USN, campus Ringerike skal bli kjent med regionen og få de beste forutsetningene for et flott studieopphold. Kanskje trives de så godt at vi får beholde kompetansen i regionen. 

Hva kan du forvente deg som studentmedlem hos oss?

  • Du får tilgang til unike tilbud
  • Du får lett tilgang til næringslivet og kan knytte viktige nettverk og relasjoner for fremtiden. Vi har vårt virkeområde i Ringeriksregionen og har rundt 250 medlemmer fra nær sagt alle tenkelige næringer og virksomhetsområder, private og offentlige. 
  • RNF kan være bindeleddet mellom deg og medlemsbedriftene våre med tanke på prosjekter, oppgaver, mulig internship og annen relevant og gjensidig nytte. 
  • Bedriftsbesøk til våre spennende medlemsbedrifter i vekst - potensielle arbeidsgivere? 
  • Du vil få informasjon om hva som skjer i regionen via våre nyhetsbrev.
  • Du vil bli invitert til relevante forum hvor tema spenner fra nærings-/samfunnsutvikling, by- og regionsutvikling, samferdsel og mye annet. 
  • Årlig inviterer vi til Ringerikskonferansen, hvor du som studentmedlem i RNF kan delta til en veldig hyggelig pris. Her møter du lokale og sentrale næringsaktører og politikere i tillegg til statsråder og andre foredragsholdere. 
  • Som studentmedlem kan du når som helst stikke innom vårt kontor i sentrum eller på Bylab Hønefoss for en prat og kobling til næringslivet. 

Vi vil i løpet av studieåret 2021/2022 invitere til 4 bedriftsbesøk i regionen. Benytt muligheten, meld deg inn i næringsforening nå og knytt viktige relasjoner for din fremtid!