Daglig leder i RNF Jørgen Moe i formannskapet

Jørgen Moe i formannskapet

14.02.2024 | RNF
Ringerike Næringsforening skal være en viktig tals- og ombudsperson for Næringslivet.
Ringerike kommune er en viktig samarbeidspartner, og en sentral premissgiver for næringslivets vekst og utvikling. 

Møter med våre folkevalgte er en høyt prioritert oppgave for RNF og dialogen med formannskapet var preget av en åpen og forventningsfull tone, med et særlig fokus på hvordan næringsforeningen og kommunen kan arbeide sammen mot felles mål.

Problemstillinger vi er opptatt av, er næringslivets rammebetingelser generelt, og forutsigbarhet og gjennomføring i planarbeidet spesielt.Vi diskuterte også vår felles Arena for næringsutvikling og vekst – Luna, og hvordan dette nettverket er en viktig suksessfaktor for å nå våre mål. 

Næringslivet driver det strategiske satstingsområdet Invest In Ringerike, med formål å forsterke mottaksapparatet og øke kjennskapen til regionens næringsområder og etableringsmuligheter. 

Ringerike Næringsforening legger stor vekt på samspill og åpenhet som nøkkelfaktorer for suksess. Har du problemstillinger som du ønsker at foreningen skal ta tak i, har du alltid mulighet til å nå oss(post@rnf.no) 
RNF
facebook

Siste nytt