Har du lyst til å jobbe med å utvikle noe nytt i vår region?

13.06.2021
Leder for Luna – Arena for næringsutvikling og vekst.
Gjennom et tett samarbeid mellom næringsliv, kommunale myndigheter og Universitetet utvikler vi et kraftsenter for næringsutvikling og vekst i Ringeriksregionen. Vi holder til ved Universitetet i Sørøst – Norge (USN) Campus Ringerike. På kort tid har vi utviklet en arena med rundt 15 personer som jobber sammen for felles mål.

Liker du å jobbe i team og trives i en hektisk hverdag? Har du kompetanse og erfaring fra næringsutvikling, ledelse av prosjekter og det offentlige virkemiddelapparatet er du kanskje vår nye leder. Lokalkunnskap, godt nettverk og forståelse for hvilke muligheter og utfordringer Ringeriksregionen har teller positivt. Stillingen er et engasjement på ett år med mulighet til forlengelse.   


Du får muligheten til å utvikle Luna som kraftsenteret for næringsutvikling og vekst og knytte gode samarbeidsrelasjoner til relevante samarbeidspartnere.


Mulighetene får du ved å ta initiativ, følge opp og koordinere aktiviteter og prosjekter som bygger opp under Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen og formålet med senteret. Søke ekstern finansiering for aktiviteter som krever ekstra økonomiske midler. Ellers består oppgavene av overordnet drift og økonomistyring. Strategiske prioriteringer og beslutninger gjør du sammen med styringsgruppen.


Du blir ansatt ved USN og rapporter til instituttleder ved Institutt for økonomi, markedsføring og jus, Campus Ringerike. Næringssjef i Ringerike kommune, daglig leder i Ringerike Næringsforening og Campus kontakt ved Campus Ringerike inngår i styringsgruppen for arenaen. 


Vi kan love en hektisk og spennende hverdag hvor ingen dager er like!


Hele stillingsutlysningen


Søk stillingen


Søknadsfrist: 30. juni


Spørsmål til stillingen kan rettes til:  • Næringssjef i Ringerike kommune, Harriet Slaaen 902 05 054

  • Daglig leder i Ringerike Næringsforening, Terje Dahlen 952 24 171

  • Campus kontakt USN, Steinar Aasnæss 954 94 117


       


 


                                          

facebook

Siste nytt