USN logo på utekino

Femårsjubileum med byfest og fadderuke

25.08.2023 | USN
USNs femårsjubileum ble under fadderuka i Ringerike markert med byfest i samarbeid med Ringerike kommune og Hønefoss By AS.

Campus Ringerike har en vertskommune som satser på å videreutvikle Hønefoss som en attraktiv og god universitetsby. Til årets fadderuke tok ordfører i Ringerike Kirsten Orebråten initiativ til å vise byen fra sin beste side.


Dette har gitt studenter og byens innbyggere både utekino og stor konsert i Hønefoss sentrum. USNs bannere har preget byen og vaiet over bybrua, som var åpen igjen etter flommen.

Utekino og konsert 

Publikum ble tatt imot og ønsket velkommen av lederen i fadderstyret, IT-student Adrian Muland Rasmussen, som nå går det tredje studieåret på campus Ringerike.– Gjennom de ulike arrangementene vi har hatt i fadderuken og samarbeidet om jubileet så opplever vi Hønefoss som en fin by og et attraktivt sted å studere, sier Muland Rasmussen som også ønsket å takke ordføreren. 

I følge Muland Rasmussen hadde Kirsten Orebråten lyst til å markere Hønefoss som universitetsby ut ifra et ønske om å gi noe til studentene, slik at det kan bli mer attraktivt for studentene å studere på Ringerike.


Vil styrke samarbeid


I forkant av konserten lørdagskveld var det en samling med sentrale politikere, næringslivsledere og USNs ledelse til uformell mingling om Universitetsbyen Hønefoss. Formannsskapet har bevilge 250 000 kr til arrangementet, Viken fylkeskommune støttet arrangementet med kr. 25.000 og universitetet bidro med 150 000.

– Dette samarbeidet er viktig for byen og forteller at det er viktig med høyere utdanning. Sammen med USN ønsker vi å gjøre høyere utdanning mer attraktivt og håper også at flere studenter skal velge å bo i byen, forteller ordføreren.

Vil videreutvikler regionen

Rektor Petter Aasen var også til stede under jubileet og ga uttrykk for at det var en kjempegod idé å kombinere studiestart på Hønefoss med USN-jubileet.

Overgangen fra høgskole til universitet i Hønefoss er noe mye mer enn et navneskifte.

- Det er først og fremst et kvalitetsstempel. Vi har fått mer autonomi til å opprette nye studier og campus Ringerike er et eksempel på nettopp det. Her har vi opprettet studieprogram som møter kompetansebehovet i distriktet, fortalte Aasen.Aasen fortalte videre at USN jobber med regionen Ringerike og ønsker å etablere universitetet videre oppover i Hallingdal der planen er å starte opp med IT-studier allerede fra neste høst. En sterkere tilstedeværelse kan gi positive effekter for hele regionen, også for Ringerike. 

- Tilstedeværelse med utdanning, forsknings- og utviklingsarbeid gjør at vi vil få større kontakt med den delen av regionen og bedre muligheter til å rekruttere studenter. Samfunnsutviklingsperspektivet er en ledestjerne for oss, sa Aasen.

RNF
facebook

Siste nytt