Paneldebatt

Et inspirerende frokostmøte med fokus på sosial bærekraft og arbeidsinkludering.

20.02.2024 | Christian Aarbogh Bjerke
Ringerike Næringsforening og Fontenehuset Hønefoss invitere næringslivet til et inspirerende frokostmøte med fokus på sosial bærekraft og arbeidsinkludering.

Dette frokostmøte ble gjennomført ved USN Ringerike. Møtet ble innledet med en presentasjon av Fontenehuset Hønefoss om hvordan inkludering ikke bare gagner den enkelte, men også samfunnet og næringslivet som helhet.


Albert Hæhre delte sine personlige erfaringer med arbeidsinkludering. Han forklarte viktigheten av å skape meningsfulle arbeidsplasser hvor alle, uavhengig av bakgrunn eller utfordringer, kan bidra og føle seg verdsatt.


Dagens høydepunkt ble den rørende del av programmet med dialogen "Fra uføretrygd til jobb og ansvar" mellom Marita og Kjell Eivind. Denne medlemshistorien ga et flott innblikk i hvordan individuell støtte og tilrettelegging kan føre til gode overganger til arbeidslivet og det å gi folk en ny sjanse.


Tusen takk for et inspirerende og fint frokostmøte. 

Medlemsnytt
facebook

Siste nytt