Samtalen fra scenen

Det ble en god dag for refleksjon

14.03.2024 | Christian Aarbogh Bjerke
Vi i Næringsforeningen ønsker å takke alle som deltok på frokostmøtet med NAV, som ble holdt på ByLab Hønefoss. Med over 50 deltakere i lokalet, ble dette frokostmøte en fin anledning for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Temaet for  "Frokostmøte med NAV - What`s in it for me?" fikk innblikk i hvordan arbeidsgivere kan føle seg tryggere når de inkluderer personer i arbeidslivet med støtte fra en jobbspesialist. Å inkludere flere i arbeidslivet er en viktig oppgave, og med riktig støtte, kan dette bidra til en sterkere og mer mangfoldig arbeidsstyrke.

Under frokostmøtet hadde vi gleden av å høre fra Lars Stubberud, en arbeidsgiver med erfaring fra både Skeidar og nå Møbelringen. Hans perspektiver sammen med en arbeidssøkers erfaringer og refleksjoner om inkludering og samarbeid med jobbspesialist, ga oss verdifulle innsikter i hvordan vi kan bygge bro mellom arbeidsgivere og arbeidssøkere på en effektiv og meningsfull måte.

Disse historiene og refleksjonene understreker viktigheten av å skape en inkluderende arbeidsplass hvor alle får mulighet til å bidra og vokse. Samarbeidet med NAV og jobbspesialister har en viktig rolle i denne prosessen, og det er oppmuntrende å se hvordan dette kan fungere i praksis.

 La oss sammen arbeide for en mer inkluderende og mangfoldig næringsliv.

Tusen takk til alle deltagere og dere som var på scenen.
RNF
facebook

Siste nytt