Tips til korona-rammede bedrifter

16.04.2020
Næringslivet er inne i en svært krevende tid, og store deler av aktiviteten i næringslivet i Ringeriksregionen og resten av verden har bremset opp. Det er politisk enighet i Norge for å hjelpe norsk næringsliv i disse krisetidene. Men det kan være vanskelig å få klarhet i hva slags tiltak som er tilgjengelig. Nedenfor har vi forsøkt å beskrive ordningene slik de er kjent i dag. Har du spørsmål så er vi mange som er klar for å gi råd og veiledning.

Merverdiavgift (MVA)


Innbetaling av merverdiavgiften er utsatt fra 14. april til 10. juni (rapportering skjer som normalt, kun innbetaling utsatt). Lav mva-sats på 12% er redusert til 6% i perioden 1. april til 31. oktober 2020. 


Forskuddsskatt


Det er ulike frister for innbetaling av forskuddsskatt om du driver enkeltpersonsforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS).  • For ENK er innbetaling av 1. termin utsatt fra 16. mars til 1. mai 2020. 

  • For AS er fristen utsatt fra 15. april til 1. september 2020.


For terminer med forfall 15. mai er ny frist 15. juli. Man trenger ikke søke, kun innbetale til ny frist. 


Arbeidsgiveravgiften


Innbetaling av arbeidsgiveravgiften for 2. termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020. Arbeidsgiveravgiften for mars og april er redusert med 4% fra 14,1% til 10,1%. 


Finansskatt


Innbetaling av finansskatten er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020. 


Lånegarantiordning


Med virkning fra 27. mars er det innført en statlig lånegarantiordning for bedrifter i akutt likviditetskrise. Sjekk med banken din eller les mer på denne linken. Sjekk her om du har spørsmål og ønsker svar om lånegarantiordningen. 


Inntektssikring for ENK


Fra og med 17. dag etter inntektsbortfall: Selvstendig næringsdrivende (og frilansere) får en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80% av de siste tre års næringsinntekter. Begrensning oppad til 6G (grunnbeløpet i folketrygden dvs. rundt 600.000 kroner). Utbetaling tidligst i mai. Er du nyoppstartet kan en kortere periode legges til grunn etter nærmere vurdering. 


Kompensasjonsordningen for næringslivet


Foretak som har stengt eller har et betydelig fall i omsetning som følge av virusutbruddet kan søke staten om kompensasjon for uunngåelige faste kostnader. det kalles kontantstøtte eller kompensasjonsordningen. Ordningen er vanskelig, men er forklart tydelig HER. Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene. 


Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av:    1. Hvor mye omsetnningen har falt. Omsetningsfallet må være minimum 30% sammenlignet med samme måned i 2019 (i mars gjelder 20% omsetningsfall sammenlignet med 2019). 

  2. Størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader. Disse må kunne dokumenteres. (Eks. strøm, husleie o.l.) 

  3. Hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. Grad av støtte/faktor.


a) Er du pålagt å stenge skal du bruke faktor 90%. Regnestykket er da: Omsetningsfall x Faste kostnader x 90% 


b) Er du ikke pålagt av staten å stenge, men har betydelig fall i omsetningen, skal du først trekke fra kr. 10.000,- på sum faste kostnader og deretter bruke 80%. Regnestykket er da: Omsetningsfall x (Faste kostnader - kr. 10.000,-) x 80%


Mer om ordningen her


Følg med på hva som skjer på:


Finans Norge, Regjeringen, NAV eller Skatteetaten


SNR (Samarbeidsrådet for Nedre Romerike) har utarbeidet en kompensasjonsguide til kriserammede bedrifter. 


Har du spørsmål, ta kontakt med Ringerike Næringsforening, Pan Innovasjon, regnskapsfører eller banken din. Vi vil alle gjøre vårt beste for å gi deg riktig informasjon. 


 

facebook

Siste nytt