Statlig plan for Ringeriksbanen og ny E16 er vedtatt

30.03.2020

Reguleringsplanen legger til rette for utbygging av 40 kilometer dobbeltsporet jernbane fra Sandvika, gjennom Hole til Hønefoss. Planen omfatter også 16 kilometer ny firefelts motorvei fra Høgkastet i Hole til Vekrysset i Hønefoss. 


Ringeriksbanen og ny E16 er et fellesprosjekt mellom Bane NOR og Statens vegvesen. Dette prosjektet vil ha stor betydning for det lokale næringslivet i regionen, og kunne ikke bli vedtatt på et bedre tidspunkt! Prosjektet vil ha enorm betydning for det lokale næringslivet i regionen, både under byggeprosessen og i all fremtid. Et veldig viktig tiltak for å sikre sysselsettingen, reiseliv og vekst i regionen. 


Les mer her

facebook

Siste nytt