RNFs næringspris for 2020

02.12.2020
Hvert år deler vi ut RNFs næringspris. Overrekkelsen skjer normalt sett under Ringerikskonferansen, men siden årets konferanse måtte avlyses grunnet Covid-19 ble årets pris utdelt på et mindre arrangement på Klækken Hotell med rundt 30 inviterte gjester. Fjorårets prisvinner Aka delte ut årets pris, vi gratulerer RJ AS med næringsprisen 2020. Les mer om årets næringsprisvinner her!

Begrunnelse for tildelingen


RJ AS ble grunnlagt av Roar Jørgensen som Roar Jørgensen AS i 1985. Han startet for seg selv med å tilby bygg- og annleggstekniske ingeniørtjenester i markedet, paradoksalt nok som en følge av vanskelige tider i Norge. Med den suksess Roar Jørgensen/RJ AS har hatt, har valget som ble tatt i 1985 vist seg som et lykkelig valg for både kunder, ansatte og eiere - ja for hele Ringerikssamfunnet. RJ AS teller i dag 35 ansatte hvorav fire er ansatt i det spesielle "koronaåret" 2020. 


I inneværende år ligger det an til en omsetning på ca 60 mill kroner og et resultat opp mot 15 mill kroner, hvilket slår budsjettet for året med god margin. 


Bedriften har hele tiden beholdt sin lokale forankring ved at den, da grunnleggeren solgte bedriften , ble kjøpt og i dag eies av fem av de ansatte. Alle eierne, inklusiv daglig leder som selv selger 60% av sin tid, utgjør en sentral og viktig del av bedriftens kompetanse og tjenesteproduksjon. 


RJ AS har åpenbart funnet oppskriften på hva som for dem er en god bedriftskultur. Dette kommer til uttrykk blant annet ved at det er lett å rekruttere kompetent arbeidskraft, og at de ansatte blir i bedriften. 


RJ-organisasjonen med sine 35 medarbeidere, håndterer 400-500 store og små prosjekter årlig, og er med det inne blant de 30 største nasjonalt, i bransjen; rådgivende ingeniører. Særlig er RJ AS kjent for sin kompetanse innenfor brannteknikk. På dette området er de blant de aller fremste og mest kjente i hele landet. 


Det er grunn til å forvente at RJ AS kommer til å være en viktig lokal kompetansebedrift i Ringeriksregionen i nye 35 år. 

facebook

Siste nytt