Ringeriksbanen/E16: Regjeringspartiene følger ikke opp

17.03.2022

Både statsråd Nygård i spørretimen i Stortinget og Statssekretær Vasara i NRK-debatt varsler utsettelse. De to regjeringspartiene stod - sammen med Frp og SV - i fjorårets NTP-behandling i Stortinget bak en flertallsmerknad hvor det ble understreket at det er viktig at prosjektet følger oppsatt fremdriftsplan, og at det må være en klar forutsetning for overføring fra Bane NOR og Statens vegvesen til Nye Veier at prosjektet ikke forsinkes.

 

I stortingsvalgkampen etter NTP-behandlingen gjentok sentrale representanter for både Arbeiderpartiet og Senterpartiet løftet om byggestart i 2022 - etter den daværende siste utsettelsen fra 2019 til 2021/ 2022.

 

Aller klarest var nåværende stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) som 9. september 2021 sa til media: «Fra Arbeiderpartiets side er vi krystallklare på at det skal bli igangsetting av arbeidet med Ringeriksbanen i 2022. Vi er den beste garantisten for en rask oppstart.» Anført av nåværende statsminister Jonas Gahr Støre, stod samtidig flere sentrale Ap- og SP-representanter frem med klare løfter om snarlig FRE16-byggestart. Det samme gjorde også flere sentrale SV-representanter.

 

I innslaget på NRK Buskerud denne uken uttalte statssekretær Vasara at man har fått inntrykk av at prosjektet er gryteklart i 2022. Han sa også at han tror at veldig mange har forståelse for at kostnadsoptimaliseringene av prosjektet må få gå sin gang.

 

Dette er det imidlertid ingen grunn til å ha noen forståelse for. Nye Veier er i realiteten klare til å igangsette forberedende oppstartarbeider på FRE16-prosjektet. De har oppfylt oppdraget om å redusere utbyggingskostnadene med tre milliarder kroner, som de fikk av Samferdselsdepartementet da de overtok prosjektansvaret fra Bane NOR i juni 2021. Prosjektet er derfor ferdig optimalisert i tråd med Nye Veiers avtale med departementet, i motsetning til det som statssekretæren prøver å gi inntrykk av.

 

Ringeriksbanen/E16-prosjektets videre fremdrift står derfor ikke i dag på Regjeringens og departementets evne til å igangsette prosjektet, men den politiske vilje til å gjøre dette.

 

Regjeringen og Samferdselsdepartementet har fortsatt tid - dersom de vil - til å sørge for at konkrete oppstarts arbeider skjer så tidlig som mulig i 2023. I så fall må Regjeringens forslag til Statsbudsjett 2023 ta høyde for dette. En inngått utbyggingsavtale kan da danne grunnlag for en endelig investeringsbeslutning i Stortinget i 2023 - som sikrer full byggestart så tidlig som mulig i 2024.

 

En glassklar forutsetning for en slik tidsplan, er at det ikke rokkes ved den statlige reguleringsplanen som ble vedtatt i mars 2020 etter en meget lang behandlingstid i departementene. I flertallsmerknaden fra siste NTP-behandling står det i den forbindelse: «Flertallet forutsetter videre at den vedtatte statlige planen for prosjektet ligger fast, og at prosjektet sikres egen finansiering utenom de prioriteringer og beslutninger som normalt tilligger Nye Veier innenfor deres prosjektportefølje.»

 

Det politiske trykket for å holde Ringeriksbanen/E16-ambisjonene oppe, må derfor fortsette med uforminsket styrke. I den forbindelse setter vi vår lit til at Senterpartiet og SV sørger for at så skjer – og til at også Arbeiderpartiet kommer på bedre tanker. Det er et bredt flertall for byggingen av Ringeriksbanen – nå har det vært nok utsettelser.

 

For Ringerikes del har man gjort det som staten har forventet – tatt investeringer og lagt til rette for vekst og utvikling. 150 år med planlegging er nok – spaden må i jorda.

facebook

Siste nytt