Ringerike Næringsfond er nå klart for søknader

25.02.2022

Fondet er etablert av Sparebank1 Ringerike Hadeland og Ringerike kommune med tilskudd fra Sparebankstiftelsen Ringerike. Det er en forutsetning at utbetalte tilskudd skal bidra til etablering av nye bærekraftige arbeidsplasser, og/eller økt verdiskaping i tråd med Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen "Framover sammen". Det er også en forutsetning at tilskudd er i tråd med handlingsplan for næring i Ringerike kommune "Næringsplan 2-1".


Ringerike Næringsfond AS tar særlig sikte på å støtte kunnskapsbaserte, bærekraftige bedrifter med god verdiskaping og med stort potensial for å skape et betydelig antall nye arbeidsplasser. Slike bedrifter finnes innen tre grupper:  1. Etablering av ny virksomhet i kommunen med minst 5 nye arbeidsplasser første året, for eksempel bedrifter som kommer utenfra.

  2. Utvidelse av eksisterende virksomhet i kommunen med minst 5 nye arbeidsplasser første året.

  3. Skalering av mindre innovasjonsbedrifter med betydelig potensial for verdiskaping og nye arbeidsplasser.


Fondet har en kapital på vel 9 millioner kroner. Søknader behandles fortløpende. Tilskuddssum kan variere fra 500.000 kroner og opp til 2 millioner kroner.
Det er ikke utarbeidet et eget søknadsskjema og potensielle søkere kan derfor kontakte daglig leder i fondet, Viktor Moholdt, som vil gi råd om hva en slik søknad bør inneholde.


Ferdig utfylte søknader sendes Viktor Moholdt
Telefon: 928 80 233
E-post: vm@paninnovasjon.no
Besøksadresse: Luna – senter for vekst og utvikling, Bredalsveien 16 b, 3511 Hønefoss (Campus USN Ringerike)


For mere info se: https://www.luna-ringerike.no/ 

facebook

Siste nytt