Har du lyst til å være arbeidslivsmentor for en merkantil student ved USN Ringerike?

15.09.2021

Vår ambisjon er å la utvalgte studenter i 2. og 3. årskullene i de merkantile bachelorstudiene og i det 5-årige siviløkonomstudiet på USN Campus Ringerike få muligheten til å delta i det spennende og utviklende arbeidslivsmentorprogrammet gjennom dette studieåret. Til dette trenger vi mentorer og studenter som har lyst til å bidra med sin tid, erfaring og nysgjerrighet.


Hvem kan være mentor?
Vi ønsker å knytte til oss mentorer som har, eller nylig har hatt, stilling som leder eller fagspesialist i arbeidslivet eller som gründer, styremedlem el.l. i privat, offentlig og/eller frivillig sektor. Vi søker etter bredde i bransjer og bakgrunn hos mentorene, også aldersmessig.


For å bli en god mentor i dette programmet er det ønskelig at du: • Er faglig nysgjerrig

 • Har evne og vilje til å la deg inspirere av noe nytt

 • Har mulighet til å sette av tid til dette, uten at du får noe honorar/godtgjørelse

 • Kan kommunisere

 • Er villig til å dele av egne erfaringer

 • Er inkluderende, åpen og imøtekommende

 • Har relevant arbeidslivserfaring og gjerne (men ikke nødvendigvis) høyere utdannelse


Hva består programmet av?
Mentorprogrammet vil gi de utvalgte studentene en diskusjonspartner samt mulighet til å knytte kontakter og skape nettverksrelasjoner med erfarne yrkesutøvere. Mentorene fungerer som samtalepartner, kontaktbygger, inspirator og veileder i forbindelse med studentenes valg av videre karrierevei ved inntreden direkte i arbeidsmarkedet eller via videre studier først. Mentorene får førstehåndsinnsikt i hvordan avgangsstudentene tenker og prioriterer og hva de studerer.


Årets program skal etableres nå i høst med varighet gjennom inneværende studieår med formell avslutning til våren. I løpet av programperioden på ca 6 måneder vil det bli avholdt en startsamling for mentorene og studentene i høst og ytterligere tre felles programsamlinger i vårhalvpåret, alle etter arbeidstid (se datoer i slutten av dette dokumentet).


I tillegg er det ønskelig og viktig at mentor og student møtes til individuelle samtaler med jevne mellomrom, vi anbefaler en gang i måneden.


Hver mentor får ansvar for én student. Vi understreker at mentoren kun skal være en samtalepartner i studentens videre karriereutvikling, og at det ikke forventes at mentoren skal skaffe jobb til studenten. Det ventes heller ikke at en mentor kan svare på alle studentenes spørsmål, men erfaringsmessig har vi sett at mentorer kan koble inn eget nettverk der de selv kanskje ikke har førstehåndskjennskap. Vi vil gi konkrete eksempler på dette under introduksjonen til programmet på startsamlingen.


Fellessamlingene gjennomføres etter arbeidstid, enten på Campus Ringerike eller hos en samarbeidspartner eller ute i en bedrift i nærheten. Den første samlingen blir en introduksjon til programmet. Møtene mellom student og mentor avtales individuelt. En egen prosessleder fra Universitets side er tilgjengelig for support og oppfølging for mentorene og studentene i hele perioden.


Hva kan dette programmet gi deg som mentor?
Som mentor får du en unik mulighet til å knytte kontakter med dagens studenter - og med de andre mentorene og USN. Dette vil gi økt kjennskap til dagens innhold i studiene. Samtidig vil du få innsikt i hva dagens studenter tenker omkring faglig relaterte spørsmål og karriere. De faglige samlingene tar opp aktuelle temaer, og byr på erfaringsutveksling og diskusjoner. De faglige plenumssamlingene vil ha temaer som vi avtaler underveis, og kan også være bedriftsbesøk.


Her er noen sitater fra tidligere mentorer i programmet som gir et innblikk i hva mentorrollen kan gi deg: • Jeg prøvde å bevisstgjøre studentens selvtillit - det bevisstgjorde også min egen

 • Det er alltid positivt og lærerikt å ha kontakt med unge mennesker. Utveksling av synspunkter og erfaringer over generasjonsgrensene beriker begge parter

 • Dette var udelt positivt og kan anbefales

 • Jeg ble med, for noe slikt ønsket jeg meg da jeg selv var student

 • Interaksjon med engasjerte studenter og de andre mentorene er interessant i seg selv


Hvordan komme med i programmet?
Vi legger stor vekt på å skape nytte og relevans for alle parter i programmet, og kobler studenter og mentorer som i størst mulig grad matcher hverandre faglig og interessemessig.
For nærmere informasjon eller en uforpliktende prat om mentorprogrammet ta gjerne kontakt med prosjektleder og kontaktperson for mentorprogrammet Trond I. Østgaard på tlf. 411 744 71 eller mail: trondio@usn.no 


USN har engasjert en HR-rådgiver som faglig prosessleder for programmet, som har lang erfaring fra arbeid med bl.a. utvikling av unge medarbeidere og ledertalenter i næringslivet, samt med mentoring; Beate Ryttersveen Sand.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at evt. deltakelse i mentorprogrammet ikke honoreres overfor mentorene og at det er gratis deltakelse for studentene. For studentene er deltakelse en frivillig tilleggsaktivitet på egen fritid som ikke inngår i selve studiene. Hvis du ønsker å være med som mentor sender du først en kort mail til trondio@usn.no 
Deretter sender vi deg et skjema med noen korte spørsmål om dine forventninger til et slikt program og en student. Sammen med at du svarer på dette skjemaet trenger vi også din CV el.l.
Parallelt inviterer vi i disse dager studentene til å bli med i programmet. De som er interessert får et tilsvarende skjema med spørsmål om sine forventninger til programmet og en mentor. CV og svarene fra begge grupper gir oss et godt grunnlag for koblingene av aktuelle mentorer og studenter. Etter at vi har avklart koblingene, inviterer vi alle utvalgte til kick-off/startsamling på
Campus Ringerike i høst! Vi tar sikte på å ha med inntil 25 studenter med hver sin mentor i dette kullet, og har derfor nå behov for inntil 25 mentorer.


Datoene for de fire obligatoriske programsamlingene i mentorprogrammet ved Campus Ringerike er: • Torsdag 28. oktober kl. 17:00-20:00 (det er spesielt viktig å delta fysisk på denne)

 • Torsdag 20. januar kl. 17:00-20:00

 • Torsdag 24. februar kl. 17:00-20:00

 • Torsdag 7. april kl. 17:00-20:00

facebook

Siste nytt