Kartverksjef, Anne Cathrine Frøstrup, var vertskap for årets møte med Buskerudbenken.

Buskerudbenken besøkte Kartverket og næringslivet på Ringerike

19.09.2016
Et førtitalls RNF medlemmer, kommunepolitikere og representanter fra kommuneadministrasjonen var til stede på Kartverket da våre stortingspolitikere gjestet Ringerike på det årlige dialogmøte med regionens næringsliv.

Våre stortingspolitikere fikk en presentasjon av de foreliggende prosjekter som det jobbes med på Follum og Treklyngen – Orbaflames biokullfabrikk, Elkems trekullproduksjon, St1 sine planer om bioetanolproduksjon og ITgigantenes interesse for å etablere datalagringssentere i Norge og Ringerike.


Videre ble funnene i HSN sin nylig gjennomførte analyse av investeringspotensiale i Ringeriksregionen, knyttet til ny firefelts vei og Ringeriksbanen presentert. Rapporten fra denne analysen vekket slik interesse i Østafjellsredaksjonen i Drammen at de sendte et eget TV-team til møtet. I all beskjedenhet synes vi rapporten fortjener det, sett på bakgrunn av sin grundighet og faglige tyngde.


Før politikerne og partiene slapp til med sine ti minutter om «Ringerikspolitikk», fikk vertskapsbedriften Kartverket slippe til med hva de hadde på hjertet. De hadde en svært interessant innføring og gjennomgang av hva Kartverket er, hva det betyr og hvilken rolle og oppdrag de har for Norge og samfunnet. Vi kan være stolte av å ha en slik institusjon i vår midte. Ikke helt uventet kom det verken budsjettlekkasjer eller sterke lovnader fra representantene, bort sett fra på et område. Ringeriksbanen og E16 blir realisert helt uavhengig av hvilken farge det er på regjeringen etter valget neste år. Det var det tverrpolitisk enighet om.


 Vi takker stortingsrepresentantene, innlederne, de fremmøtte og ikke minst vertskapsbedriften Kartverket for et velfungerende arrangement.Besøk fra Buskerudbenken 19.9.2016: Jørund Rytman (Frp), Torgeir Micaelsen (A), Per Olaf Lundteigen ( Sp), Kristin Ørmen Johnsen, Trond Helleland og Anders B. Werp (H). 


Foto av Kartverket på forsiden: Morten Brun


 


 


 

facebook

Siste nytt