Terje og Anne holder presentasjon for de frammøte

På besøk hos Mosseregionens Næringsutvikling AS

09.06.2023 | Christian Aarbogh Bjerke
I et spennende og informativt foredrag presenterte Terje Dahlen, Anne Brun Syversen og Lina-Maria Linge nylig sitt perspektiv på hvordan vi jobber i Ringerike Næringsforening i samarbeid med kommunen.

Arrangementet fant sted i regi av Moss Næringsforening, og politikere fra regionen var også til stede for å høre på erfaringer og få innsikt i hvordan vi jobber som Næringsforening. 


Terje Dahlen delte sin visjon for suksess og vekst i regionen. Med fokus på innovasjon, samarbeid og bærekraftig utvikling, ga Dahlen en innsikt i hvordan bedrifter i Ringerike har lykkes med å skape en utviklende næringssektor.


Anne Brun Syversen, daglig leder i Næringsfondet og Invest in Ringerike, delte sin kunnskap om effektive forretningsstrategier og markedsføringstaktikker. Med sin brede erfaring som leder av Næringsfondet og Invest in Ringerike, ga Syversen innsikt i hvordan disse organisasjonene har støttet og stimulert næringslivet i Ringeriksregionen.


Lina-Maria Linge, som jobber tett med næringslivet i kommunen, delte sin erfaring og kunnskap om samarbeidet mellom offentlig sektor og bedriftene i Ringerike. Som en sentral aktør i å styrke næringslivets vekst og utvikling, ga Linge innsikt i hvordan kommunen legger til rette for næringslivet gjennom ulike tiltak og initiativer.


 

Dette samlingspunkte fungerte som en plattform for kunnskapsdeling, idéutveksling og inspirasjon, og bidro til å styrke båndene mellom næringslivet og politikere. Det var en verdifull mulighet for alle som var tilstede å bli bedre kjent og vurdere hvordan disse våres erfaringer kan brukes til å fremme vekst og utvikling i Moss og omkringliggende områder.

Tusen takk for møte og invitasjonen til å fortelle om hvordan vi jobber i Ringerike Næringsforening.

Det er når vi deler og snakker sammen, at vi lykkes!

 
RNF
facebook

Siste nytt