Terje Dahlen og Steinar Aasnæss holdt innlegg på konferansen.

Vekstbarometeret på agendaen

10.05.2023 | Christian Aarbogh Bjerke

Vekstbarometeret består av en årlig rapport og en nettside.

Rapporten presenterer status for vekst og utvikling i regionen, samt hva som kan forklare veksten i Ringeriksregionen.

Vekstbarometer for Ringeriksregionen er utviklet av Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Ringerike i samarbeid med Ringerike Næringsforening og med finansiering fra Sparebank 1 Ringerike Hadeland.
 

Aasnæss er førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, og leder arbeidet Vekstbarometeret for Ringeriks-regionen. Tirsdag morgen la han fram 2022-resultatene for en sal full av inviterte gjester. Tallene byr på både opp- og nedturer for den som er glad i regionen vi bor i.

– Vi må skape arbeidsplasser her som bygger på høyere kompetanse, og som gir en bedre verdiskapning.

– Regionen har en «2-1-strategi»: Å skape en ny arbeidsplass for hver andre innbygger vi øker med. Det siste året har Ringerike kommune klart det, men ikke regionen som en helhet.

Optimismen blant lederne i næringslivet har vært stor gjennom mange år - større enn i landet for øvrig. Slik var det ikke lenger i fjor: Nå er vi omtrent på samme nivå som gjennomsnittet for Norge.

– At optimismen har gått drastisk ned, er i tråd med trenden for landet. Det er mange usikkerhetsfaktorer i samfunnet nå, sier Aasnæss.

Daglig leder i Ringerike Næringsforening Terje Dahlen snakket om at vi må se mulighetene og ikke utfordringene i Hønefossregionen. Hønefossregionen er et næringsliv i vekst - og med gjennomføringsvilje og -evne. "Vi kan skape nye arbeidsplasser i nye næringer". Interessen er der, men det krever felles innsats.

Vi må bygge omdømme og tørre å skryte av alt spennende som skjer i regionen vår. Vi kan bli bedre på salg av regionen vår - det er vi i gang med.

Betydningen av lokalt eierskap er vi velsignet med i regionen. Det er mange sterke bedrifter som er lokalt forankret - de er grunnfjellet i vårt næringsliv. Det er disse som gir stabilitet og grunnmuren for annen utvikling. Det er disse som sponsor idretts- og kulturliv og er samfunnsbyggere over tid.

Takk til alle fremmøte!

Tusen takk for godt gjennomført arrangement av Sparebank 1 Ringerike Hadeland, Universitetet i Sørøst-Norge og Campus Ringerike,

 

RNF
facebook

Siste nytt