Medlemsintroduksjon av Sparebank 1 Økonomihuset

10.05.2024 | Nora Tysse Stenkjær
Sparebank 1 Økonomihuset jobber aktivt for å utvikle de ulike tjenesteområdene de har kompetanse på, og styrker med dette det kompetansehuset de er.

Selskapet ble opprettet første gang i 1978, og het den gang Ringerike Regnskapssentral. I 1997 byttet de navn til Økonomihuset. Selskapet ble i 2015 kjøpt opp av Sparebank 1 Ringerike Hadeland, og bedriften er i dag kjent som Sparebank 1 Økonomihuset. De består per nå av over 80 ansatte som er fordelt på to lokasjoner i Hønefoss og i fire dynamiske avdelinger, - HR & lønn, Regnskap, Primærnæring og helse og Rådgivning. Med en tverrfaglig og sammenhengende tilnærming kan avdelingene tilby helhetlige og skreddersydde løsninger for kundene sine. 


De er stadig i vekst, og jobber både med å utvide til flere lokasjoner, men også innenfor tjenestefeltet de tilbyr. For Sparebank 1 Økonomihuset, har fokuset hele tiden vært å holde seg lokale, og dermed tett på de lokale kundene. Dette skal være en tjeneste der kundene kan fysisk komme på besøk og slå av en prat dersom det skulle være ønskelig. 

 

Fremover vil de rette fokus mot videreutvikling og utvidelse av tjenesteområdene sine. De jobber også med å synliggjøre hvilke tjenesteområder som tilbys. SpareBank 1 Økonomihuset bistår som økonomiske rådgivere og sparringspartnere for både små og store kunder. 

De har stor tro på å bygge langsiktige partnerskap basert på gjensidig tillit og respekt.  

 

Natalie Jean Søberg, leder på HR og lønn, forteller litt rundt hva som inspirerer de ansatte som jobber i Sparebank 1 Økonomihuset, og hun nevner blant annet at «Økonomihuset lykkes når kundene lykkes». Dette er en arbeidsplass som setter kundene høyt, og som ønsker at kundene skal ha lav terskel for å ta kontakt dersom de skulle trenge dette. Sparebank 1 Økonomihuset har også ansatt en del nyutdannet gjennom årene, og anser det som inspirerende å se disse vokse og utvikle seg innen fagområdene.  

 

Til høsten vil SpareBank 1 Økonomihuset få inn en trainee fra traineeprogrammet til RNF som skal bistå med videreutviklingen av nye rådgivningstjenester. Dette beskriver de som veldig spennende.  
 
Medlemsnytt
facebook

Siste nytt