Medlemsintroduksjon av HRA

11.06.2024 | Nora Tysse Stenkjær
Hadeland og Ringerike Avfallssselskap (HRA) ble etablert i 1992, og har siden den gang drevet med avfallshåndtering.

Bedriften holder til på Trollmyra, på kommunegrensen mellom Jevnaker og Ringerike. HRA er et aksjeselskap som eies av de fem kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Gran og Lunner, som de også betjener. De har deltatt på alle ringeriksdagene som er holdt, og vant i 2022 prisen for beste stand.HRA er en bedrift som aktivt jobber for at flest mulig skal kildesortere. De henter avfallet hjemme hos beboerne i Jevnaker, Ringerike, Lunner, Gran og Hole, og sørger for at dette sendes videre til gjenvinning og blir til nye produkter. Bedriften har i dag 90 ansatte, og rundt 50 % av disse jobber i transportavdelingen. Innen 2036 har HRA (og resten av Europa) som mål at 65 % av avfallet som kommer inn fra innbyggere skal materialgjenvinnes, og bli til noe nytt.Hadeland og Ringerike Avfallsselskap er svært opptatt av å sørge for best mulig kvalitet på det avfallet de får inn, slik at dette igjen kan gjenvinnes, og bli til noe nytt. Fremover skal det innføres kildesortering på alle hytter. De ser på utvidelse av biogassanlegget, og ønsker at flere kaster mat riktig, slik at dette kan gjøres om til biogass, og benyttes som drivstoff til deres kjøretøy, samt å produsere biologiske gjødsel.

Ettersom HRA er en bedrift som tenker miljø og bærekraft, så er de også svært opptatt av å lære befolkningen om dette. De siste 20 årene har bedriften tatt imot 4. klassinger fra hele regionen

 Denne dagen starter med informasjon om HRA og hva de holder på med der. Her får ungene mulighet til å delta aktivt. June Persdatter Bjørkli holder et foredrag om gjenvinning, og snakker her om viktigheten av kildesortering. Målet med denne dagen er å påvirke elevene til å ta riktige valg, og ta med kunnskapen hjem til familien.


Etter foredraget får ungene en matpause, der det spilles en kortfilmer fra NRK skole. Dette for å inspirere ungene til å tenke litt mer på miljø og klima. Deretter går turen ut i feltet på HRA, der ungene får være med og se de ulike avfallstypene og lære om hvordan avfallet håndteres videre. Dette medfører at omkring 1000 elever hvert år tar med seg noen gode vaner hjem.

I intervjuet med kommunikasjonssjef.  Åse Toril Krågsrud forteller hun at de er midt oppi det grønne skiftet, og at HRA derfor fungerer som et av verktøyene kommunene har for å oppnå det grønne skiftet. Hun forteller at det er inspirerende å se at man gjør en forskjell, og å se at ting går i riktig retning.

 
Medlemsnytt
facebook

Siste nytt