Trainee Ringerike

Trainee Ringerike er et samarbeid mellom Ringerike Næringsforening (RNF), Universitetet i Sør Øst Norge (USN) og utvalgte bedrifter i Ringeriksregionen.

Trainee Ringerike
Foto: Knut Andreas Ramsrud

 

Ringeriksregionen er i vekst - det betyr spennende jobbmuligheter for deg med høyere utdanning!

Som medlemsbedrift i Ringerike Næringsforening har du mulighet til å være med i vårt Trainee Ringerike program. Det vil tilføre bedriften og regionen kunnskap og kompetanse som ofte bidrar til videre vekst og utvikling. 3-parts samarbeidet "Bedrift - Trainee og RNF" innbyr til kunnskapsutveksling, kompetansebygging og viktige relasjons- og nettverksbygging. Bedriften tilrettelegger for relevante arbeidsoppgaver i kjernevirksomheten og inkluderer traineen i arbeidshverdagen og kollegiumet. RNF vil ha arbeidsgiveransvaret i perioden. Etter et 19 måneders løp avtaler bedriften og trainee om samarbeidet skal fortsette med en fast ansettelse. 

Som trainee i Trainee Ringerike får du tilgang til et innovativt og spennende arbeidsmarked i en region hvor det ventes betydelig vekst innenfor de aller fleste bransjer de kommende tiår.
I trainee-perioden vil det være RNF som er din arbeidsgiver og som vil følge deg opp i samarbeid med deltakerbedriften. Avgjørelsen om fast ansettelse ligger hos bedriften.

Det er gjennomført 6 kull tidligere; 22 trainees er over i faste stillinger, de jobber og utvikler seg videre i en av våre medlemsbedrifter. 
I Kull 7 startet 5 trainees, sin arbeidskarriere 1. september 2021 - vi ønsker de og medlemsbedriftene lykke til!

 Rekruttering av medlemsbedrifter til Kull 8 starter i desember 2021, med oppstart av traineene 1. september 2022.

Hva kan dere forvente dere?

  • Spennende arbeidsoppgaver relatert til bedriftenes kjerneområder og vekstmuligheter 
  • Medvirke til vekst og utvikling av Ringeriksregionen 
  • Muligheter til å bygge nettverk lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Nettverksbygging på tvers blant medlemsbedriftene våre
  • Videre kompetansebygging gjennom kurs, eks. Prosjektledelse
  • Sosiale møteplasser med de andre trainees som deltar/har deltatt i programmet

Medlemsbedrifter i programmet så langt:

Les om kick start av Trainee Ringerike kull 7 her! 

Deltakerbedrifter i tidligere kull har vært: