RNF Mentor

RNF Mentor består av en aktiv seniorgruppe med ulik yrkesmessig bakgrunn, som har som primærformål å bidra til en positiv utvikling av Ringerikssamfunnet. 

Mentorene bistår etablererne i utviklingen av forretningskonseptene gjennom samtaler og rådgivning. Mentorgruppen består av rundt 20 personer. Dette er et verdifullt tilbud til etablerere i Ringeriksregionen.

Ringerike EtablererSenter foreslår kandidater til mentoring.