By og handelsanalyse for Hønefoss

Prognosesenteret har utarbeidet en by- og handelsanalyse for Hønefoss på oppdrag for Ringerike kommune. Analysen er et kunnskapsbasert grunnlag som skal benyttes til å treffe beslutninger om fremtidig handelsstruktur og boligutvikling. Analysen legges frem til politisk behandling høsten 2020.

By- og handelsanalyse for Hønefoss