RNF Handel

RNF Handel er en fellesbetegnelse for alle RNFs medlemmer i varehandelen i Hønefoss, Sentrumsbutikkene, Hønefoss Nord og Kuben senter.

Bannerbilde: Oda Hveem

Hønefoss har en lang og stolt tradisjon som handelsby. Her finner du småbyens kvaliteter med trivelige torg og gågater, moderne og komplette handelstilbud. Det er kort avstand mellom hyggelige spesialforretninger og moderne kjøpesenter, alt finner du i bykjernen.

RNF Handel har som felles mål å sette Hønefoss ”på kartet” som en trivelig og aktiv handelsby. Sentrumsbutikkene, Kuben og Hønefoss Nord jobber sammen med RNF for å bedre handelens rammebetingelser, være et talerør, samt arrangerer aktiviteter som bidrar til å gjøre Hønefoss til en ennå mer attraktiv handelsby. Arbeidet organiseres av et markedsråd som sammen planlegger og gjennomfører aktiviteter og arrangementer. Er du næringsdrivende i Hønefoss og kunne tenke deg å bidra i dette fellesskapet - ta kontakt! 

Sentrumsbutikkene er lokalisert i Hønefoss sentrum, rundt Søndre Torv og i tilstøtende gågater. Hønefoss Nord er butikkene i nordenden av byen, fra Nordre Torv og oppover Hønengaten. Begge er er en integrert del av Ringerike Næringsforening med eget råd for markedsaktiviteter og andre fellesskapsinteresser.

Kuben Senter ligger midt i Hønefoss sentrum, med nær tilknytning til gågateomårdet.

Foto: Tom Sverre Karlsen