RNF Handel Gavekort

RNF Handel er en sammenslutning av de fleste butikkene i Hønefoss sentrum, Kuben og nordenden av byen, og sammen har de en felles gavekortordning "Hønefosskortet".

RNF Handel Gavekort (Hønefosskortet) er en felles gavekortordning som gir valgmuligheter og fleksibilitet for mottakeren. De kan brukes i Sentrumsbutikkene, på Kuben og butikkene i Hønefoss Nord.

Gavekortordning beholder kunden i Hønefoss og sørger for lokal handel. Med andre ord vinn-vinn for kundene, butikkene og lokalsamfunnet. Mange lokale bedrifter gir bort gavekortene til sine ansatte ved spesielle anledninger. 

Gavekortene fås kjøpt her: www.honefosskortet.no og kan hentes i Sparebank 1 ca. fire dager senere.

I tillegg kan du kjøpe gavekort hos Hønefoss Optiske i Storgata og hos Mix Ullerål i Hønengata. 

nettsiden finnes også oversikt over hvilke butikker gavekortet kan benyttes i.