RNF Handel Gavekort

RNF Handel er en sammenslutning av de fleste butikkene i Hønefoss sentrum og nordenden av byen, og sammen har de en felles gavekortordning "Hønefosskortet".

RNF Handel Gavekort (Hønefosskortet) er en felles gavekortordning som gir valgmuligheter og fleksibilitet for mottakeren. De kan brukes i Sentrumsbutikkene, på Kuben og butikkene i Hønefoss Nord.

Gavekortordning beholder kunden i Hønefoss og sørger lokal handel. Med andre ord vinn-vinn for kundene, butikkene og lokalsamfunnet. Mange lokale bedrifter gir bort gavekortene til sine ansatte ved spesielle anledninger, og vi ser en økende grad av salg av gavekortet til privatmarkedet.

Gavekortene fås kjøpt her: www.honefosskortet.no og kan hentes i Sparebank 1 ca. fire dager senere.

I tillegg kan du kjøpe gavekort hos Mix Ullerål i Hønengata og hos Hønefoss Optiske i Storgata. 

nettsiden finnes også oversikt over hvilke butikker gavekortet kan benyttes i.