RNF Gårdeiergruppe

RNF gårdeiergruppe er en gruppering hvor gård- og grunneiere i Hønefoss sentrum (mellom broene) har gått sammen for å spille en aktiv rolle i den store og krevende byutviklingen som følger i kjølvannet av Ringeriksbanen og firefelts E16.

Gårdeiergruppen arbeider dels med egne utfordringer, «de nære ting», dels i forhold til større prosjektersom for eksempeln "Paralelloppdraget" og dels i forhold til det skjebnefellesskap gårdeierene har med varehandelen.

Styringsgruppen i RNF gårdeier er:

  • Anders Bjerke
  • Haakon Tronrud
  • Jan Solberg
  • Per Aasen
  • Kristin R. Rønsdal (RNF)