Trainee Ringerike

Trainee Ringerike er et samarbeid mellom Ringerike Næringsforening, Universitetet i Sør Øst Norge (USN) og utvalgte bedrifter i Ringeriksregionen.

Ringeriksregionen er i vekst og tilbyr mange spennende jobbmuligheter for personer med høyere utdanning

Som trainee i Trainee Ringerike får du:

  • Spennende arbeidsoppgaver som griper rett inn i bedriftenes hverdag i ulike virksomheter gjennom halvannet år
  • Unik mulighet til å bygge nettverk i ulike bedriftsmiljøer, samt traineene i mellom
  • Innsikt i spennende bedrifter og karrieremuligheter i en attraktiv region i vekst

De førse traineene startet i kull 1, startet opp høsten  2015 med 18 måneder med utplassering i to til tre bedrifter. Bedriftene i kull 1 er Ringerike Kommune, Ringeriks-Kraft, Tronrud Bygg og Tronrud Engineering. 

Kull 2 startet opp høsten 2016 og bedriftene Kartverket, Ringerike Kommune, Spenncon Rail, Tronrud Bygg, Tronrud Eiendom og Tronrud Engineering er med .

Kull 3 startet opp høsten 2017 med trainees i bedriftene Spenncon og Tronrud Engineering.

Kull 4 startet opp høsten 2018 med tre trainees i bedriftene Tronrud Eiendom, Tronrud Engineering og Ringerikskraft.

Kull 5 startet opp høsten 2019 med fire trainees i bedriftene Tronrud Engineering, Ringerikskraft og Ringerike Kommune. 

Nå starter vi snart rekrutteringen til kull 6!

 

Trainee Kull 2:  Fv Hedda Winther, Kirsti Ødegård Teigen, Jørgen Fagerås, Vegard Oppen og Emilie Frivold. Bedriftsrepresentanter: Vegard Bjørntvedt (Spenncon rail), Ellen Grønlund (Tronrud Eiendom), Ivar Ragnhildstveit (Tronrud Bygg) og Per Christian Haraldsen ( Kartverket). Foto: Pål Mannsverk, Ring blad.