Trainee Ringerike

Trainee Ringerike er et samarbeid mellom Ringerike Næringsforening (RNF), Universitetet i Sør Øst Norge (USN) og utvalgte bedrifter i Ringeriksregionen.

Ringeriksregionen er i vekst - det betyr spennende jobbmuligheter for deg med høyere utdanning!

Som medlemsbedrift i Ringerike Næringsforening har du mulighet til å være med i vårt Trainee Ringerike program. Det vil tilføre bedriften og regionen kunnskap og kompetanse som ofte bidrar til videre vekst og utvikling. 3-parts samarbeidet "Bedrift - Trainee og RNF" innbyr til kunnskapsutveksling, kompetansebygging og viktige relasjons- og nettverksbygging. Bedriften tilrettelegger for relevante arbeidsoppgaver i kjernevirksomheten og inkluderer traineen i arbeidshverdagen og kollegiumet. RNF vil ha arbeidsgiveransvaret i perioden. Etter et 19 måneders løp avtaler bedriften og trainee om samarbeidet skal fortsette med en fast ansettelse. 

Som trainee i Trainee Ringerike får du tilgang til et innovativt og spennende arbeidsmarked i en region hvor det ventes betydelig vekst innenfor de aller fleste bransjer de kommende tiår. Det er gjennomført 5 kull tidligere hvorav alle, så fremt som to trainees, fortsatt jobber og utvikler seg i en av våre medlemsbedrifter. I trainee-perioden vil det være RNF som er din arbeidsgiver og som vil følge deg opp i samarbeid med deltakerbedriften. Avgjørelsen om fast ansettelse ligger hos bedriften. 

I år rekrutterer vi til Kull 6 - oppstart 1. september 2020, 19 måneders varighet. Søknadsfrist 3. juni 2020

Hva kan du som trainee forvente deg?

  • Spennende arbeidsoppgaver relatert til bedriftenes kjerneområder og vekstmuligheter 
  • Medvirke til vekst og utvikling av Ringeriksregionen 
  • Muligheter til å bygge nettverk lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Nettverksbygging på tvers blant medlemsbedriftene våre
  • Videre kompetansebygging gjennom kurs, eks. Prosjektledelse
  • Sosiale møteplasser med de andre trainees som deltar/har deltatt i programmet

Vi anbefaler deg som har ambisjoner og de rette kvalifikasjoner, som vil være med å bygge opp en region og gjøre en forskjell, om å søke. Les mer om de to spennende traineestillingene i Kull 6 - 2020-2021:

Tronrud Engineering søker trainee Automatiseringsingeniør, les hele stillingsannonsen og søk her! 

Ringerike kommune søker trainee innenfor Næringsutvikling i landbruket og det grønne skifte, les hele stillingsannonsen og søk her!

Deltakerbedrifter i tidligere kull har vært: