Skole - Næringsliv

Vi er opptatt av å tilrettelegge for og bidra til å skape kontakt mellom skole og næringsliv i Ringeriksregionen. Lokalt næringsliv og våre medlemmers fremtidige rekrutteringsbehov står sentralt i skole-næringslivstiltak vi engasjerer oss i.

Skole - Næringsliv
Gründercamp m Ungt Entrerprenørskap Buskerud på Tronrud Engineering

Målet er generelt å øke elevers interesse for spesielle fagområder og samtidig heve rekrutteringen til de samme fagområder i høyere utdanning og tilliggende yrker. Vi ønsker også å bidra i prosjekter der arbeidstakere, i eller utenfor arbeidslivet må gjøre grep for å tilegne seg ny kompetanse og bli inkludert ihht arbeidslivets behov og krav.

Relevante samarbeidspartnere utover våre medlemmer og utdanningsinstitusjonene selv kan være NHO Buskerud, Buskerud Fylkeskommune, Kommunene, NAV Ringerike, Ungt Entreprenørskap Buskerud.

Noen eksempler på skole-næringslivstiltak som RNF er involvert i:

  • Trainee Ringerike
  • Kompetanseløft Ringerike
  • Jobb- og yrkesmesse
  • Veiledere for Ungt Entreprenørskap Buskerud
  • Forskningsdagene
  • Dialogmøter - og prosjekter med blant annet NAV Ringerike, Hønefoss-og Ringerike vgs skole, Opus, Bfk og Ringerike Karrieresenter
  • Dialog med nettverksrådgiver for grunnskolene i Ringeriksreregonen
  • One Piece of industry
  • Høringsinntstans - og diskusjonspartner for fremtidige kompetansebehov i Buskerud fylke

Vi benytter gjerne utdanningsinstitusjonene egne lokaliteter til noen av våre arrangementer,  slik at det blir en naturlig møteplass for våre medlemmer.