Samarbeid

Ringerike Næringsforening har flere samarbeidsprosjekter med andre viktige aktører og premissgivere innenfor bl. a næringsutvikling.

Samarbeid