Ringeriksløsningen - vei og bane

Målet med Ringeriksløsningen har vært å få Ringeriksbanen og E16 høyere opp på de besluttende myndigheters agenda ved å fokusere på den betydningen Ringeriksbanen og E16 har som viktige nasjonale samfunnsøkonomiske løsninger.

Noen av regionens aller største næringsaktører står finansielt bak Ringeriksløsningen, og RNF er en aktiv aktør i operasjonaliseringen av konseptet.

Ringerikebanen og E16 Sandvika - Hønefoss

Hold deg oppdatert på utviklingen i prosjektene Ringeriksbanen og E16:

27. mars 2020 vedtok kommunal- og moderniseringsdepartementet den statlige reguleringsplanen for Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet-Hønefoss. Nå kan prosjektet realiseres.