NovaPRO

NovaPro er åpent for alle kvinner som har tilknytning til Ringeriksregionen (Jevnaker, Hole og Ringerike kommune), som enten bor eller jobber her, og som kjenner en tilhørighet til det nettverket står for.

Vi ønsker å jobbe for at kvinner tar en naturlig plass «ved bordet», i samfunnet generelt og innenfor arbeidsliv og lederskap spesielt, med egen stil og tilnærming. Vi vil gjøre det slik vi gjør det best. Derfor vil vi skape en inspirerende møteplass, en arena for kompetanseheving og motivasjon og et nettverk for profesjonell utveksling.

NovaPRO startet opp etter idè fra etablere og initiativ fra Ringerike Etablerersenter. Ringerike Næringsforening er aktivt med i arbeidsgruppen.

Mer om NovaPRO finner du her.