Kompetanseløft Ringerike

Kompetanseløft Ringerike er et samarbeid mellom RNF og Folkeuniversitetet. Målet er å øke kompetansen til de som er ansatt i de forskjellige bransjene. Kursene er gratis og forbeholdt ansatte i medlemsbedriftene i RNF.

Høsten 2011 arrangerte vi de første kursen ved hjelp av BKA-midler i Ringeriksregionen. Siden den gang har det blitt kjørt både dagskurs og lengre kurs for ansatte i RNFs medlemsbedrifter. Fra høsten 2015 ble de tildelte midlene brukt til kurs som har som mål å få fagbrev. Fagbrev i betong er sluttført, mens fagbrev i salgsfaget og produksjonsteknikkfaget avsluttes ila 2016.

BKA (Basiskompetanse i arbeidslivet) gir tilskudd til opplæring i lesing, skriving, regning og data for ansatte i private og offentlige virksomheter gjennom VOX – nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

 Bakgrunn for BKA-midler:

  • Mange har ikke tilstrekkelig basiskompetanse
  • Manglende motivasjon for å delta i opplæring blant arbeidstakere med lite formell utdanning
  • Grunnleggende ferdigheter er avgjørende for videre læring og deltakelse i arbeidslivet
  • Det er et politisk ønske om et målrettet tiltak til fordel for voksne med liten formell utdanning

 Mer om BKA-milder på vox.no