Viktig samarbeid om utvikling av Hønefoss sentrum

Stine Ferguson fra Fredrikstad holdt et inspirerende innlegg for oss i juni 2017, og vi har nå rigget et prosjekt etter deres prinsipper. Hovedmomentene er at vi må få til et samarbeid mellom sentrale aktører i byen (gårdeiere, kommune og næringsdrivende), og vi må fjerne synsing om hva byen er og skal bli - og få opp fakta som kan brukes som beslutningsgrunnlag.

Sentrumsutvikling: Prosjekt Erigo

Forprosjektet er nå inne i en avsluttende fase, vi har gjennomført analyser og oppsummert nåsituasjon og utfordringer for byen. Det jobbes i disse dager med målbilde og konkrete tiltak som vi har planer om å ta fatt på til høsten. I tillegg jobber vi med en sluttrapport fra forprosjektet hvor alle funn presenteres. 

Du kan lese mer om prosjektet her: Prosjektbeskrivelse