Viktig samarbeid om utvikling av Hønefoss sentrum

I november 2017 startet vi prosjektet som har fått navnet Erigo, hvor målet er å fylle sentrum med innhold og få en levende by. I første rekke jobbet vi med å få til samarbeid mellom sentrale aktører og å få opp fakta. Hvilke utfordringer står vi ovenfor og hvor skal vi?

Sentrumsutvikling: Prosjekt Erigo

NÅ ER VI I GANG! Byutviklingsprosjektet Erigo er i god flyt. Oppstart av hovedprosjektet var 1. okt 2019, med ny prosjektleder. Viktigste verktøyet i starten var sluttrapporten fra forprosjektet . Her ble det konkretisert tiltak som kunne bidra til å gjøre byen mer attraktiv for de som vil bo, besøke eller etablere næring her. 

HVORDAN FÅ DET TIL?

Engasjement! Løsningsvilje! Samarbeid! 

Samarbeidsmodellen i prosjektet er en 3-parts modell hvor RNF har rollen med å koordinere og fasilitere delprosjektene og de enkelte tiltak. 

Prosjektet består av 4 målområder:

 • Opplevd tilgjengelighet
 • Opplevelser og arrangementer
 • Merkevaren Hønefoss
 • Attraktive nyetableringer/Gårdeiergruppen

Hvordan går det?

Erigo er et 2-årig prosjekt og er nå halvveis. Til tross for korona-pandemien som brøt ut i mars 2020, har vi fått initiert, gjennomført og arbeider med konkrete planer og tiltak for å gjøre byen og sentrum mer attraktivt.  

 • Vi var raskt ute med faklene i fjor til våre medlemmer for å lyse opp byen og sentrum
 • Etablering av midlertidig skøytebane ved Byporten
 • Gårdeierne invitert til "Gårdeiergruppen - attraktive nyetableringer".
 • Streaming av "Hønefoss Live", 9 sendinger fra Gledeshuset 
 • Etablering av www.hønefoss.no - for å understøtte lokal handel med hjemlevering
 • Igangsatt prosess og jobber for etablering av "ByLab Hønefoss"
 • Opplevelser og arrangementer for byen er klart til å settes ut i live, så snart korona "slipper taket".
 • Utarbeidet alternative opplevelser og aktiviteter for å understøtte næringslivet i sentrum. 
 • Research og innhenting av innspill for skilting og belysning til arbeid med Formingsveilederen som administrasjonen i kommunen jobber med. 
 • Etablert Næringslivets studentpakke i samarbeid med USN - koble ny kunnskap til etablert kompetanse. 

Større tiltak/møteplasser som ønskes implementert må det søkes om ekstra finansiering av. Vi jobber også for å få videreført arbeid med byutvikling etter september 2021. 

Hva kan du bidra med? 

Skal vi lykkes fremover krever det at DU bryr deg, og bidrar med det du kan. Kom inn til oss i Næringslivets Hus, Hønefoss Bru 1B for en god prat om byen vår. Kaffen er alltid fersk! 

Like viktig er det at vi får lov til å videreføre det arbeidet vi nå såvidt har startet på for utviklingen av Hønefoss. Vi har såvidt begynt! 

Les mer om prosjektet her: Prosjektbeskrivelse