Viktig samarbeid om utvikling av Hønefoss sentrum

Stine Ferguson fra Fredrikstad holdt et inspirerende innlegg for oss i juni 2017, og vi har nå rigget et prosjekt etter deres prinsipper. Hovedmomentene er at vi må få til et samarbeid mellom sentrale aktører i byen (gårdeiere, kommune og næringsdrivende), og vi må fjerne synsing om hva byen er og skal bli - og få opp fakta som kan brukes som beslutningsgrunnlag.

Sentrumsutvikling: Prosjekt Erigo

Vi har gjennomført analyser og oppsummert nåsituasjon og utfordringer for byen. Vi har et målbilde og har utarbeidet konkrete tiltak basert på funnene som vi går i gang med høsten 2019. Forprosjektet er avsluttet, sluttrapporten fra forprosjektet kan du les mer om her. Oppstart av prosjekt Erigo er planlagt medio oktober 2019. 

Du kan lese mer om prosjektet her: Prosjektbeskrivelse