Viktig samarbeid om utvikling av Hønefoss sentrum

Mens vi venter... Ny vei og bane er ikke nok alene til å sikre vekst og utvikling i regionen. Hvis vi som region ikke kan tilby et attraktivt bysentrum, vil vi i fremtiden tape i konkurransen mot andre byer og tettsteder på Østlandet. For at privatpersoner og bedrifter skal ønske å etablere seg her, må vi ha en levende by med et spennende innhold. Sagt på en annen måte: Alt henger sammen med alt.

Byutviklingsprosjektet Erigo er i god flyt. Oppstart av hovedprosjektet var 1. okt 2019, med ny prosjektleder. Målet med prosjektet er å fylle sentrum med innhold og skape en levende by. Det viktigste verktøyet i starten var sluttrapporten fra forprosjektet. Her ble det konkretisert tiltak som kunne bidra til å gjøre byen mer attraktiv for de som vil bo, besøke eller etablere næring her. 

HVORDAN FÅ DET TIL?

Engasjement! Løsningsvilje! Samarbeid! 

Samarbeidsmodellen i prosjektet er en 3-parts modell hvor RNF har rollen med å koordinere og fasilitere delprosjektene og de enkelte tiltak. 

Prosjektet består av 4 målområder:

 • Opplevd tilgjengelighet
 • Opplevelser og arrangementer
 • Merkevaren Hønefoss
 • Attraktive nyetableringer/Gårdeiergruppen

Hvordan går det?

Erigo er et 2-årig prosjekt og er nå over halvveis. Til tross for korona-pandemien som brøt ut i mars 2020, har vi fått initiert, gjennomført og arbeider med konkrete planer og tiltak for å gjøre byen og sentrum mer attraktivt.  

 • Vi var raskt ute med faklene i fjor til våre medlemmer for å lyse opp byen og sentrum
 • Etablering av midlertidig skøytebane ved Byporten
 • Gårdeierne invitert til "Gårdeiergruppen - attraktive nyetableringer".
 • Streaming av "Hønefoss Live", 9 sendinger fra Gledeshuset 
 • Etablering av www.hønefoss.no - for å understøtte lokal handel med hjemlevering
 • Igangsatt prosess og jobber for etablering av "ByLab Hønefoss"
 • Opplevelser og arrangementer for byen er klart til å settes ut i live, så snart korona "slipper taket".
 • Utarbeidet alternative opplevelser og aktiviteter for å understøtte næringslivet i sentrum. 
 • Research og innhenting av innspill for skilting og belysning til arbeid med Formingsveilederen som administrasjonen i kommunen jobber med. 
 • Etablert Næringslivets studentpakke i samarbeid med USN - koble ny kunnskap til etablert kompetanse. 

Større tiltak/møteplasser som ønskes implementert må det søkes om ekstra finansiering av. Vi jobber også for å få videreført arbeid med byutvikling etter september 2021. 

Hva kan du bidra med? 

Byutvikling er et felles ansvar. Skal vi lykkes fremover krever det at DU bryr deg, engasjerer deg og bidrar med det du kan. Besøk oss gjerne i Næringslivets Hus, Hønefoss Bru 1B for en god prat om byen vår. Kaffen er alltid fersk! 

Like viktig er det at vi får lov til å videreføre det arbeidet vi nå såvidt har startet på for utviklingen av Hønefoss. Vi har såvidt begynt! 

Les mer om prosjektet her: Prosjektbeskrivelse