Framsnakk Hønefoss

De er mange , de er driftige, de er kreative, de er lagspillere, de er løsningsorienterte og ikke minst - de er optimistiske! Vi snakker om alle de lokale næringsdrivende som bidrar til å bygge en positiv identitet og kultur i Hønefoss by.

Nå ønsker Ringerike Næringsforening (RNF) å løfte frem noen av disse gjennom «Framsnakk Hønefoss». Kampanjen er en del av byutviklingsprosjektet Erigo, som et ledd i arbeidet med å gjøre byen vår mer attraktiv. En viktig del av byutvikling handler om nettopp dette - å snakke Hønefoss «opp» og gi byen den status den fortjener. 

Vi trenger mer snakk om det som er bra!

Korona-krisen har truffet mange hardt. Sjelden har vi vel opplevd større behov for positivitet enn nettopp nå! Mye vil bli annerledes i tiden fremover - men de gode fortellingene og idéene vil bestå. Noen har våget å satse større, gjort en ekstra innsats for andre eller gjennomgått store endringer og utviklet nye konsepter. 

15 uker – 15 historier som inspirerer og motiverer

Følg «Framsnakk Hønefoss» i Ringerikes Blad hver fredag i 15 uker og møt personer, butikker og bedrifter i Hønefoss by som alle, på hver sin måte, bidrar til å bygge stolthet og godt omdømme. Et positivt byliv skapes gjennom summen av små og store tiltak – enkelpersoner og fellesskap, samhandling og samspill. Nå ønsker vi å invitere byens innbyggere til å delta aktivt i «Framsnakk Hønefoss». Vi ønsker ditt bidrag!

Hvem mener du bør framsnakkes - og hvorfor? 

Send tips til RNF / Erigo