Byutvikling

Hønefoss sentrum er hjertet i vår region og byutvikling er en kontinuerlig prosess. RNF er opptatt av å samarbeide med både næringsliv og kommunen om byutvikling for å oppnå en bærekraftig utvikling og attraktivitet i fremtiden.

I et byutviklingsperspektiv er det viktig å bevare Hønefoss  sin sjel og identitet, men samtidig forberede seg på en ny og annerledes fremtid med nye krav og forventninger til et aktivt og velfungerende bysentrum med arbeidsplasser, "byboere", handel, service og kultur.

RNF har over noen år jobbet med et mål om å samle byens gård- og grunneiere i en felles gruppering etter modell av varehandelen. Vi mener å se at byen og sentrum i særdeleshet, står overfor store utfordringer. Utfordringer vi har ment kun kan møtes ved at byens gård- og grunneiere står opp og i størst mulig grad opptrer samlet der fellesinteressene utfordres. Denne forståelsen har modnet frem og erkjennelsen av å stå overfor krevende oppgaver og utfordringer, er nå erkjent i en slik grad at gårdeierne har sett det som tjenlig å danne en «RNF gårdeiergruppe»

RNF er en aktivt part i RNF handel, og er opptatt av å øke byens attraktivitet. Sammen med Ringerike Kommune som positiv grunneier, tidligere Ringerike Utvikling og et raust næringsliv har vi etablert aktive og uformelle møteplasser i sentrum:

RNF har deltatt i Innovasjonsløft i forbindelse med et byviklingsproskjekt "Småbyliv 24/7" sammen med Tronrud Eiendom og Jevnaker 2020.